211-1784/21-2M Specialkonsulent for forskningsstøtte/Lab manager

Specialkonsulent for forskningsstøtte/Lab manager til Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) søger en erfaren forskningskonsulent til at understøtte og udbygge forskningsinfrastruktur i tæt samarbejde med forskerne på instituttet. Vil du arbejde i fronten af den digitale forskning og udvikling på landets største uddannelsesinstitution? Så er jobbet som specialkonsulent for forskningsstøtte/lab manager på Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) måske noget for dig.

Vores laboratoriebaserede forskningsaktiviteter er i vækst, og vi udvider derfor instituttets forskningsadministration med en ny medarbejder i en fuldtidsstilling. Du vil være med til at prioritere, implementere, vedligeholde og udvikle DIKUs fysiske laboratorier og maskinklynger i tæt samarbejde med DIKUs forskere og administration. Stillingen er med tiltrædelse 1. januar 2022 eller hurtigst muligt derefter.

På instituttet forsker vi på eliteplan og uddanner dataloger. Der er bred enighed om, at der er behov for øget fokus for at sikre Danmarks fremtid, og instituttets aktiviteter indebærer et løbende samspil med virksomheder, offentlige myndigheder og andre forskningsmiljøer. Dette samspil udgør en vigtig styrke i forbindelse med udvidelse af instituttets aktiviteter inden for forskning, uddannelse og innovation. Samtidig har instituttet en nøglerolle på KU i forhold til opbygning af samarbejder med industrien og på tværs af KU inden for artificial intelligence (AI), machine learning (ML), natural language processing (NLP), computer vision, image processing, computer graphics, virtual reality (VR) og en række andre fagområder.

Opgaver
Du vil danne en selvstændig funktion i DIKUs administration i samarbejde med forskningssektionerne. Du vil være med til at sikre drift og funktion af DIKUs forskningsinfrastruktur blandt andet robotlaboratorier, fabrication laboratorier, laboratorier for virtual og augmented reality  (AR) og dedikerede GPU klynger til brug for forskning.

Dine arbejdsopgaver inkluderer at:

 • sikre den daglige drift samt udvidelse af DIKUs GPU faciliteter
 • implementere sikkerhedsprocedurer i DIKUs fysiske laboratorier og -værksted, samt hjælpe med nye anskaffelser og installation heraf
 • udvikle DIKUs infrastruktur til virtual og augmented reality og støtte undervisning of forskning indenfor området.
 • reparere og vedligeholde infrastruktur i laboratorierne, herunder arbejde med fabrikationsmaskiner såsom 3D printere, collaborative robots, og computer vision udstyr.

I ansættelsens første fire måneder vil der tillige være enkelte projektopgaver med eksterne partnere knyttet til ovenstående.

Faglige og personlige kvalifikationer

 • Du har en relevant akademisk uddannelse
 • Gerne erfaring som , f.eks.  ph.d.- eller postdoc inden for datalogi eller andre fagområder af relevans for AI, ML, Billedbehandling, VR, AR, XR, robotter samt fabrikation.
 • Kendskab til systemadministration og hardware er en fordel.
 • Du har stærke relationelle kompetencer og kan opbygge netværk internt på DIKU og KU.
 • Du formulerer dig godt på dansk og engelsk.
 • Du arbejder struktureret, målrettet og analytisk, og du kan genkende dig selv i ord som netværksskabende, lyttende og serviceorienteret.
 • Du er en person, som kan løse opgaver med minimal instruktion.

Vi tilbyder

 • Et attraktivt, udviklende og alsidigt job på et institut, der er vokset markant de seneste år.
 • Et job med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne, hvor opgaverne løses i samarbejde og med vægt på gensidig respekt for hinandens kompetencer.
 • En bred kontaktflade til mange spændende forskningsområder og teknologier.
 • Engagerede kolleger, der lægger vægt på holdspil og høj faglighed i arbejdet, og som har en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone. Du vil være en del af en administration bestående af fem teams, der arbejder tæt sammen på tværs.
 • En arbejdsplads, der lægger vægt på gensidig fleksibilitet i forhold til opgavevaretagelsen og arbejdstiden.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, herunder Københavns Universitets efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem AC og Finansministeriet som specialkonsulent med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på gennemsnitligt 37 timer. Vi har flekstid. Tiltrædelse 1. december 2021 eller snarest muligt derefter. Du vil referere til Administrationschef Jonas Bilsted Probst.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til Institutleder Jakob Grue Simonsen, tlf., +45 35 32 14 39, mail simonsen@di.ku.dk. Læs mere om DIKU på www.diku.dk   

Ansøgning mv.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse via jobportalen (klik på ”SØG STILLINGEN”), så vi har den i hænde senest den 28. november  2021. Der holdes samtaler løbende i løbet af ansøgningsperioden

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 28-11-2021
Ansættelsesdato: 01-01-2022
Afdeling/Sted: Datalogisk Institut