Bliv mentor for de nye studerende på Datalogisk Institut 2022/-23

Datalogisk Institut søger én engageret studerende pr. 15. august 2022 til at være mentor for de nye studerende på DIKU’s ene bacheloruddannelser i Datalogi fra august 2022 til og med blok 4 2023.

Ansøg gerne hurtigt, da vi holder de første samtaler før ansøgningsfristen.

Dine opgaver som mentor
Stillingen som mentor er en del af instituttets studiestart og gennemførselsindsatser. Du ansættes til at være mentor for et hold af studerende fra datalogi-bacheloruddannelsen. Som mentor skal du hjælpe de studerende, som starter på Datalogisk Institut i sommeren 2022, med at lande godt på deres nye studie og komme godt igennem første studieår både fagligt, socialt og praktisk.

Som mentor er dine opgaver

 • Være opsøgende og holde tæt kontakt med de nye studerende på dit mentorhold, samt følge op på, hvordan de har det.
 • Møde de nye studerende online og fysisk på campus fx ved at være til stede på studiet, til studiecaféer, på gangene og studiepladserne for at skabe mulighed for det uformelle møde mellem dig som mentor og studerende.
 • Udarbejde materiale til den online studiestart og svare på henvendelser fra studerende op til velkomstdagene.
 • Planlægge og gennemføre studiefaglige- og sociale aktiviteter til velkomstdagene i uge 35 i samarbejde med instituttets studiestartsaktører.
 • Planlægge og afvikle de sociale og praktiske dele af studiecaféerne én gang om ugen i blok 1-2 og ca. hver anden uge i blok 3-4.
 • Planlægge og afholde mentormøder med forskelligt studiefagligt indhold i løbet af året for et hold af studerende.
 • Planlægge og afholde enkelte socialt-faglige arrangementer for mentorhold og hele årgangen fx førsteårsfejringen i slutningen af blok 4.
 • Deltage i løbende koordineringsmøder med studiestartskoordinatorer, projektledere fra SCIENCE Studie- og karrierevejledning, mentorteamet, førsteårsunderviserne, instruktorer og tutorerne.
 • Evaluere studiestarten og mentorforløbet sammen med studiestartskoordinatorer, projektledere fra SCIENCE Studie- og karrierevejledning.

Som mentor får du oplæring i teknikker, metoder og viden, du kan bruge til at løfte mentoropgaverne. Du skal deltage i uddannelsesdage i uge 33 (15., 17. og 18. august) og to Aktørmøder med alle involverede i første studieår (uge 34 og 5). Der vil være mødeaktivitet og planlægning af studiestarten i august måned – det er derfor vigtigt, at du ikke har planlagt ferie i den periode.

Forventninger til dig som mentor

 • Det er et krav for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse under hele ansættelsen. Vi ser gerne, at du har bestået 1. og 2. studieår på din bacheloruddannelse, og at du ikke skal være tutor sideløbende.
 • Det er en fordel, at du har erhvervserfaring, gerne fra lignende stillinger.
 • Du er fagligt dygtig og har tid og overskud til et studiejob ved siden af dit studie.
 • Du er empatisk og har lyst til at engagere dig i de nye studerende.
 • Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og god til at planlægge din tid.
 • Du er forberedt på, at du som mentor kan være den første, der bliver kontaktet af studerende, der har det svært på studiet eller oplever udfordringer i deres studiegruppe. Du er indstillet på, at du ikke altid kan eller skal løseproblemstillingerne, men du er god til at lytte og opsøger vejledning og sparring, hvis problemstillingerne bliver svære.
 • Du er kreativ og med på at prøve nye idéer og indsatser af.
 • Du er god til løbende at være tilgængelig. Du svarer dagligt på KU-mail og Absalon.
 • Du har indsigt i datalogi-bacheloruddannelsens struktur og faglige indhold, især det 1.studieår.
 • Du skal have lyst til at indgå i et samarbejde med DIKU og SCIENCE Studie- og Karrierevejledningen om at skabe en god kultur og forudsætninger for at være studerende på instituttet.

Datalogisk Institut ønsker at ansætte en blandet gruppe af studerende som mentorer, så alle de nye studerende har nogen ældre studerende, de kan spejle sig i. Instituttet opfordrer alle uanset baggrund til at søge stillingerne.

Løn og ansættelsesforhold
Den forventede arbejdsbelastning er cirka 120 timer ujævnt fordelt over ansættelsen. Der ligger flest arbejdsopgaver i studiestarten, blok 1 og 2 og i starten og slutningen af blok 3 og 4. Der vil være arbejde i frokostpauser, op til og i eksamensuger samt ide skemafri uger.

Din arbejdsplads er fysisk på DIKU og Nørre Campus, og aktiviteterne i mentorordningen afholdes så vidt muligt fysisk medmindre andet aftales. Planlagte aktiviteter i mentorordningen ligger som udgangspunkt i hverdagene i studietiden fra 8-17 medmindre, der af faglige grunde aftales andet. Der vil også være aktiviteter som ligger efter kl. 17, når undervisningen slutter.

Stillingen er tidsubegrænset, dog med forbehold for indskrivning som studerende på en videregående uddannelse. Indplacering sker som studenterstudievejleder, og løn og arbejdsvilkår er efter gældende aftale indgået mellem Skatteministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af danske Lægestuderende (SUL). Indplacering og aflønning sker som studenterstudievejleder. Timelønnen er på 204,06 kr. (april 2022-niveau).

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest torsdag 30. juni 2022.

Samtalerne vil foregå om eftermiddagen tirsdag 29. juni og om formiddagen mandag 4. juli.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Ansøgning hvor du beskriver din motivation for at søge stillingen og relevant erfaring
 • CV med relevant erfaring
 • Karakteroversigt
 • Indskrivningsbekræftelse fra videregående uddannelse

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til AC-medarbejder Trine Brøndt Nielsen på telefon 3533 2256 eller e-mail trine.nielsen@di.ku.dk eller til projektleder og studie- og karrierevejleder Lise Rom Pellegrini på telefon 3533 7092 eller e-mail lrp@science.ku.dk.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kortform – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på https://www.science.ku.dk/.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 30-06-2022
Ansættelsesdato: 15-08-2022
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Department of Computer Science