Bliv tutorkoordinator på Datalogisk Institut

Datalogisk Institut søger engagerede studerende til at være tutorkoordinatorer for de frivillige tutorer på DIKUs tre bacheloruddannelser i Datalogi, Datalogi-Økonomi og Machine Learning og Datavidenskab fra 1. marts 2022 til og med 31. marts 2023.

Stillingerne er med opstart snarest muligt - forventeligt pr. 1 marts 2022

Dine arbejdsopgaver som tutorkoordinator
Som tutorkoordinator skal du være bindeled mellem DIKUs studiestartskoordinator og tutorerne på instituttet. Som tutorkoordinator bliver dine opgaver:

 • Tæt samarbejde med studiestartskoordinatorerne på DIKU
 • Rekruttering af årets tutorer sammen med studiestartskoordinatorer og VILU
 • Være bindeled mellem tutorerne og instituttet
 • Deltage under hele velkomstugen som ligger i uge 35
 • Stå for økonomi i forhold til tutorgruppen og hytteturen
 • Tovholder på organisering af hytteturene (program og booking af hytter og transport)
 • Overlever viden og erfaringer til de næste tutorkoordinatorer
 • Deltage i instituttets studieintroduktionsudvalg (SIP-udvalget)
 • Lave program for velkomstugen og planlægge studiestarten sammen med mentorer og studiestartskoordinatorer
 • Være med til at sikre, at DIKUs studiestart følger KUs rammer og læringsmål for en god bachelorstudiestart

Udover at være koordinator binder du dig til at være tutor. Du kan læse mere om organisationsstrukturen for tutorer på DIKU her: https://kunet.ku.dk/faculty-and-department/diku/teaching/study_introduction/Pages/default.aspx

Bemærk, hvis du ikke har adgang til ovenstående side så kan du skrive til abrahim.b.c.borgi@di.ku.dk

Forventninger til dig

 • Du er empatisk og har lyst til at engagere dig i de nye studerende
 • Du tager dit studie alvorligt
 • Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og god til at planlægge din tid
 • At du har lyst til at planlægge og evaluere en samlet studiestart for alle DIKU’s tre bacheloruddannelser
 • Du skal have lyst til at indgå i et samarbejde med alle DIKU’s førsteårsaktører og SCIENCE Studie- og karrierevejledning om at skabe gode rammer for de nye bachelorstuderende og for at gøre studiekulturen endnu bedre
 • Det kan være en fordel for arbejdet som tutorkoordinator, hvis du er engageret i studierelevante aktiviteter, fx ansat som instruktor, medlem af faglige, sociale eller studenterpolitiske foreninger og råd, studenternetværk eller forskningsprojekter

Det er et krav for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse. Det er en fordel, hvis du har kendskab til DIKU og instituttets uddannelser og studiemiljø.

Løn og ansættelsesforhold
Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 4 timer om ugen. Sammen planlægger vi dine arbejdstider, så der er balance mellem dine arbejdsopgaver og dine studier. Du skal være forberedt på, at der i nogle perioder kan være brug for, at du lægger flere timer end normalt. Ansættelsen er tidsbegrænset indtil 31. marts 2023.

Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Læs Cirkulærer for overenskomst af Studenterundervisere ved universiteter mv. Lønnen udgør 200,50 kr. pr. time.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning, der indeholder relevante erfaringer, dine refleksioner om studiestarten samt, hvilke opgaver du er særligt stærke indenfor, fx økonomi, kommunikation etc.
 • Karakteroversigt med beståede resultater
 • Bevis på indskrivning på videregående uddannelse

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler ultimo Januar.

Ansøgningsfrist:
Send din motiverede ansøgning bilagt ovenstående dokumenter elektronisk ved at klikke på ”Søg stillingen” nedenfor, så den er universitetet i hænde senest 30. januar 2022.

Datalogisk Institut ønsker at ansætte en divers gruppe af tutorer, som de nye studerende kan spejle sig i. Instituttet ønsker at ansætte tutorkoordinatorer, der har fokus på, at der skal være mangfoldighed på studiet. Instituttet opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Yderligere spørgsmål
Spørgsmål til stillingerne kan rettes til fuldmægtig Abrahim Ben Chadli Borgi på telefon: 35 33 26 32 eller mail: abrahim.b.c.borgi@di.ku.dk

 SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 30-01-2022
Ansættelsesdato: 01-03-2022
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Datalogisk Institut