Eksterne lektorater på Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Datalogisk Institut på Københavns Universitet søger flere eksterne lektorer til ansættelse pr. 31. august 2020.

Eksterne lektorer varetager kursusundervisning og kan tillige stå for projektvejledning af studerende ved flere af DIKU’s datalogibaserede uddannelser, både på bachelor- og kandidatniveau.

De eksterne lektorater i kurserne:

Introduktion til computergrafik
Den eksterne lektor forventes at varetage en del af undervisningen på Introduktion til computergrafik, som er en del af det valgfrie kursusudbud på bacheloruddannelsen i Datalogi.
Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med den kursusansvarlige og øvrige undervisere og kan indbefatte såvel forelæsninger som øvelsesundervisning i hold af ca. 30 studerende. En del af jobbet er planlægning af de studerendes aktiviteter i undervisningsugerne, herunder at stille opgaver til de studerende, samt deltage i forberedelse og afholdelse af eksamen. Detaljer om kursets indhold findes i kursusbeskrivelsen her: https://kurser.ku.dk/course/ndab10003u/2020-2021

Computersystemer
Den eksterne lektor forventes at varetage en del af undervisningen på Computersystemer, som er den del af det obligatoriske kursusudbud på uddannelsen i Datalogi. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med den kursusansvarlige og øvrige undervisere og kan indbefatte såvel forelæsninger som øvelsesundervisning i hold af ca. 30 studerende. En del af jobbet er planlægning af de studerendes aktiviteter i undervisningsugerne, herunder at stille opgaver til de studerende. Detaljer om kursets indhold findes i kursusbeskrivelsen her: https://kurser.ku.dk/course/NDAB16005U.

Introduktion til matematik i naturvidenskab
Den eksterne lektor forventes at varetage klasseundervisning på kurset Introduktion til Matematik, som er en del af det obligatoriske kursusudbud på uddannelsen i Datalogi-økonomi. Jobbet består i at undervise et hold af ca. 30 studerende og rette og pointgive deres afleveringsopgaver. Klasseundervisningen fungerer i samspil med resten af kurset, der også består af forelæsninger og regneøvelsestimer. Indholdet i klassetimerne tager udgangspunkt i en ugeseddel, hvor ugens aktiviteter, opgaver etc. er beskrevet af forelæserne. Detaljer om kursets indhold findes i kursusbeskrivelsen her: https://kurser.ku.dk/course/nmab10001u/2020-2021.

Om os
DIKU er Danmarks første datalogiske institut etableret på Københavns Universitet i 1970. Instituttet driver forskning og udbyder en række bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser samt enkeltfags- og sommerkurser. Læs mere på: https://di.ku.dk/uddannelse/

Arbejdsopgaver
Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Du vil selvstændigt skulle tilrettelægge og gennemføre undervisning, eksamination og vejledning af studerende og andre evalueringer inden for det faglige område du er ansat i. Der forekommer undervisning på bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og eventuelt undervisning på Åbent universitet. Undervisningssproget er dansk eller engelsk.

Dine kompetencer
Udover relevant kandidatgrad kræver stillingen, at du er specialiseret inden for det eller de emner, du søger, samt har dokumenteret erfaring med undervisning på universitetsniveau.

Du vil som et led i rekrutteringsprocessen få tilsendt en faglig vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, som du søger, såfremt du kommer med på short-listen.

Ansættelsesforhold
Ansættelse som ekstern lektor sker efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt cirkulære om eksterne lektorer. Ansættelsen er tidsubegrænset. Arbejdsforpligtelsen omfatter maksimalt 500 timer med mulighed for forhøjelse til 780 timer pr. undervisningsår og aflønnes med en timesats på kr. 270,23 Forberedelse af undervisning aflønnes med 2½ time pr. konfrontationstime. Endvidere er der mulighed for individuel lønforhandling. Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til viceinstitutleder for undervisning, Martin Lillholm, mail: grumse@di.ku.dk 

Ansøgning mv.
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden https://jobportal.ku.dk/, så den er universitetet i hænde senest den 1. juli 2020.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.