Instruktorater på Datalogisk Institut, blok 3 og 4 i 2020

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU), søger instruktorer på kurser, som udbydes på bacheloruddannelser og på kandidatuddannelser på DIKU i perioden 1. februar 2020 – 30. juni 2020, blok 3 og 4.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 5 år, men ophører uden yderligere varsel ved ophør af din indskrivning som studerende.

De ledige instruktorater er på følgende kurser:

Datalogi (BSc & MSc), Datalogi-økonomi (BSc) & Machine learning og datavidenskab (BSc):

 • Algoritmer og Datastrukturer (AD) (BSc)
 • Applied programming (APP) (MSc)
 • Computability and Complexity (CoCo) (MSc)
 • Computational Methods in Simulation (CMIS) (MSc)
 • Datalogiens videnskabsteori (VtDat) (BSc)
 • Data Science (DS)(BSc)
 • Implementering af programmeringssprog (IPS) (BSc)
 • Information Retrieval (IR)(MSc)
 • Interaktionsdesign (Inter) (BSc)
 • Introduction to Data Science (IDS)(MSc)
 • Large-Scale Data Analysis (LSDA)
 • Proactive Computer Security (PCS) (MSc)
 • Programming Language Design (PLD) (BSc)
 • Randomized Algorithms (RA) (MSc)
 • Randomiserede algoritmer til dataanalyse (RAD)(BSc)
 • Signal and image processing (SIP) (MSc)
 • Software Engineering (SE) (MSc)
 • Softwareudvikling (SU)(BSc)
 • Sundheds-it infrastruktur (MSc)
 • Udvikling af informationssystemer (UIS) (BSc)
 • Web Science (WS)(MSc)
 • Diskret Matematik og Formelle Sprog (DMFS)
 • Elements of Machine Learning
 • Systemudvikling (BSc)

Kommunikation og it:

 • Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation Kom & It (MSc)
 • Design project Kom & It (BSc)
 • Interaktionsdesign kom & it (BSc)
 • Projektstyring og kravspecificering Kom & it (BSc)

Læs mere om arbejdsopgaverne på de enkelte kurser her. Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er også offentliggjort på www.kurser.ku.dk

Arbejdsopgaver
Instruktorernes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:

I forbindelse med kurset:
1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser.
2. Forberedelse af kurset før kursusstart og evt. assistance under eksamen/reeksamen.
3. Ugentlige instruktormøder, herunder løbende kommunikation med kursusansvarlig og andre instruktorer om arbejdsopgaver.
4. Prøveregning og udarbejdelse af opgaver.
5. Rettelse og godkendelse af opgaver.
6. Vejledning og besvarelse af spørgsmål fra studerende udenfor øvelsestimerne, fx på Absalon.

Arbejdsopgaver udenfor kursusregi:
1. Deltagelse i instruktorworkshop på IND, hvis man ikke har deltaget tidligere. På uddannelsen lærer du didaktiske værktøjer, som du kan bruge i din rolle som instruktor. Vedlæg venligst diplom fra workshoppen, hvis du tidligere har deltaget.
2. Besvarelse af mails etc. fra instituttet vedr. ovenstående arbejdsopgaver, samt overholdelse af deadlines og aftaler.

Kvalifikationer
Det er et krav at du har bestået 2 år af en bacheloruddannelse. Øvrige studerende kan ansættes, såfremt de bedømmes fagligt kvalificerede til stillingerne.

Instruktoraterne ønskes fortrinsvis besat med ansøgere, der inden for de seneste år har bestået datalogistudiets bacheloruddannelse. Studerende, som har bestået bacheloruddannelsen (eller går på kandidat uddannelsen) i Matematik, Cognition & It, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset.

Det er et krav at være indskrevet studerende. Derudover er det vigtigt, at du taler dansk på modersmålsniveau for at være instruktor på et BSc-kursus og taler godt engelsk som instruktor på MSc-kurserne.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Læs Cirkulærer for overenskomst af Studenterundervisere ved universiteter mv.

Det konkrete timetal pr kursus fastsættes forud for hvert semester. Lønnen udgør 219,10 kr. pr. time for instruktorer.

Ansøgning
Send din motiverede ansøgning vedlagt karakterudskrift og CV, samt bevis for indskrivning på en videregående uddannelse elektronisk ved at klikke på ’Søg stillingen’ nedenfor, så den er universitetet i hænde senest den 20. november 2019. Hvis du ansøger om flere forskellige instruktorater, så skal disse prioriteres.

Hvis du i forvejen er ansat som instruktor på DIKU venligst angiv dette øverst i din ansøgning!

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsessamtaler
Du vil I nogle tilfælde blive inviteret til en ansættelsessamtale med den kursusansvarlige underviser. E-mailadresse og telefonnummer skal oplyses på ansøgningen.

Yderligere oplysninger om stillingerne
Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige. Det fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk  hvem der er kursusansvarlig.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.