Studenterformidlere til gymnasiekontakt

Har du lyst til at udbrede kendskabet til datalogi og være med til at rekruttere nye studerende til Datalogisk Institut? Så er stillingen som formidler måske noget for dig. Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU) søger seks studerende til stillingen som formidler, hvor du skal formidle din egen begejstring for Datalogi/Datalogi-økonomi/Machine learning og datavidenskab og hvordan det er at studere på DIKU videre til gymnasieelever. Som formidler skal du også være hjælpelærer ved besøg af gymnasieklasser. Stillingerne er med tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Om os

Rekruttering af nye studerende til Datalogisk Institut koordineres af instituttets uddannelsesadministration. Som formidler vil du blive en del af et team der består af ledelse, administrativt og datalogi-fagligt personale, som arbejder strategisk og nysgerrigt med rekruttering. Formålet med instituttets rekruttering er at aktivere og engagere gymnasieelever og styrke deres kendskab til datalogiuddannelserne på KU og datalogi/informatik-faget generelt. Dertil har det til formål, at optage studerende på instituttets uddannelser som kan bidrage til et mangfoldigt og inkluderende studiemiljø.

Arbejdsopgaver

Vi leder efter seks studerende som i løbet af studieåret skal tage imod gymnasieelever på DIKU og være hjælpelærere i læringsaktiviteter inden for forskellige emner af Datalogi/Datalogi-økonomi/Machine learning og datavidenskab. Formidlerne skal også formidle, hvordan det er at være studerende på Datalogisk Institut og være DIKU’s ansigt udadtil i forbindelse med instituttets rekrutteringsaktiviteter.

Dine arbejdsopgaver omfatter:

 • At være vært og tage imod besøgende ved rekrutteringsaktiviteter herunder Åbent Hus, besøgende gymnasieklasser, Kulturnat, studiepraktik, aktiviteter med fokus på at rekruttere flere kvindelige studerende mv.
 • At undervise gymnasieelever i læringsaktiviteter inden for forskellige emner af datalogi i de skemafri uger.
 • Oplæring i læringsaktiviteter og forberedelse op til rekrutteringsaktiviteter.
 • At være ambassadør for Datalogisk Institut og vise de bedste dele af instituttets studiemiljø, forskning og projekter frem ved besøg af gymnasieklasser, til rekrutteringsaktiviteter og på social media platforme.
 • Bidrage til indhold og annoncering af rekrutteringsaktiviteter på instituttets sociale medier såsom Instagram og Facebook.

Vi forventer

 • At du er indskrevet som studerende på en bachelor- eller kandidatuddannelse på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og har mindst 6 måneder tilbage af din uddannelse.
 • At du er god til at videreformidle datalogi-fagligt materiale særligt til gymnasieelever. Har du undervisningserfaring (gerne fra gymnasieskolen, Coding Pirates, ungdomsskoler eller som instruktor) er det en fordel.
 • At du er udadvendt og empatisk og kan opsøge og engagere elever og andre besøgende.
 • At du er mødestabil og god til at planlægge din tid særligt i forhold til periode med spidsbelastning fx eksamen.
 • At du har en bred interesse for datalogi og den nødvendige nysgerrighed og engagement til at formidle alle områder af datalogi videre.
 • At du har indsigt i DIKUs uddannelsers struktur og faglige indhold og uddannelsernes sociale rammer eller er indstillet på, at sætte dig ind i dem.
 • At du har lyst til at indgå i et samarbejde med institutadministration og DIKUs forskere om at skabe interesse for datalogi og rekruttere en mangfoldig studentergruppe til instituttet.
 • Derudover kan det være relevant, hvis du er engageret i studierelevante aktiviteter fx medlem af faglige-, sociale- eller studenterpolitiske foreninger og råd, studenternetværk, forskningsprojekter eller foreninger, der arbejder med at fremme børn og unges it-kompetencer.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads tæt på dit studie. 
 • En arbejdsplads som lægger vægt på gensidig fleksibilitet – vi prøver så vidt muligt, at lægge arbejdsdage og møder uden for din daglige undervisning og eksaminer.
 • Et studiejob der kan åbne dit netværk til instituttets egne forskere og udadtil i gymnasieskolen, samt give dig indsigt i de spændende forskningsaktiviteter, der foregår på Datalogisk Institut.
 • At give dig erfaring med at arbejde i en stor organisation som Datalogisk Institut og Københavns Universitet.
 • Et spændende og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi sætter stor pris på åbenhed, godt humør og gode samarbejdsevner.
 • Et studiejob hvor du kan bruge dine erfaringer som studerende og kendskab til studiemiljøet i dit daglige arbejde.
 • Et fagligt relevant studiejob, hvor du træner din egen forståelse af datalogi og øver dig i at formidle den videre.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv.  Ansættelsen sker som studenterstudievejleder.

Ansættelsen er tidsubegrænset så længe du er indskrevet studerende ved en videregående uddannelse.

Den forventede arbejdsbelastning er 75 timer, som er ujævnt fordelt over året. Vi forventer, at du især kan stå til rådighed til at tage i mod heldags/halvdags gymnasiebesøg i de skemafri uger men også på de datoer, hvor vi har forud planlagte rekrutteringsaktiviteter, fx i forbindelse med Kulturnat fredag i uge 41, studiepraktik i uge 43 og Åbent Hus i slut februar/start marts.

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning vedlagt bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest 10. december 2019.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Karakterudskrift 
 • Bekræftelse på indskrivning på videregående uddannelse

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 50 og 51.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Martin Dybdal, telefon 23 70 93 89 og Trine Brøndt Nielsen, telefon 93 56 55 90.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.