Studenterudviklere til gymnasiekontakt

Har du lyst til at udbrede kendskabet til datalogi og være med til at rekruttere nye studerende til Datalogisk Institut? Så er stillingen som udvikler måske noget for dig. Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU) søger to studerende til stillingen som udvikler, hvor du skal være med til at udvikle læringsaktiviteter inden for datalogi til gymnasieelever, bl.a. baseret på cases fra DIKUs forskning. Stillingerne har en varighed på 2 år med tiltrædelse 15. marts 2020 eller snarest derefter.

Om os

Rekruttering af nye studerende til Datalogisk Institut koordineres af instituttets uddannelsesadministration. Som udvikler vil du blive en del af et team der består af ledelse, administrativt og datalogifagligt personale, som arbejder strategisk og nysgerrigt med rekruttering. Formålet med instituttets rekruttering er at aktivere og engagere gymnasieelever og styrke deres kendskab til datalogiuddannelserne på KU og datalogi/informatikfaget generelt. Dertil har det til formål, at optage studerende på instituttets uddannelser som kan bidrage til et mangfoldigt og inkluderende studiemiljø.

Arbejdsopgaver

Vi leder efter to studerende til at udvikle undervisningsmateriale og læringsforløb til gymnasieelever. Udviklerne skal også være med til den teknisk praktiske afvikling af instituttets rekrutteringsaktiviteter.

Dine arbejdsopgaver omfatter

 • Udvikle læringsaktiviteter, med udgangspunkt i cases fra DIKUs forskning, der kan bruges ved besøg af gymnasieklasser.
 • Udvikle den nødvendige infrastruktur til læringsaktiviteterne (primært i sprog som Python, C, F#).
 • Indkøb af materialer og vedligeholdelse af udstyr/computere/software.
 • Ansvarlig for teknisk understøttelse af oplægsholdere og formidlere når rekrutteringsaktiviteter afholdes.
 • Overlevering af undervisningsforløb til formidlere.

Vi forventer

 • At du er studerende på bachelor- eller kandidatuddannelsen i Datalogi ved Københavns Universitet. Vi ser gerne, at du har gennemført kurserne på første og andet studieår og har mindst seks måneder tilbage af din uddannelse.
 • At du er fagligt dygtig, og at du både kan arbejde selvstændigt og som del af et team.
 • At du har en bred interesse for datalogi og den nødvendige nysgerrighed og motivation til at dykke ned i cases fra DIKUs seks forskningssektioner.
 • At du er god til at videreformidle datalogi-fagligt materiale særligt til gymnasieelever. Har du har erfaring med at omforme fagfaglig viden til undervisning (gerne fra gymnasieskolen, Coding Pirates, ungdomsskoler, instruktor-stilling eller lignende) er det en fordel.
 • Erfaring med deltagelse i projektarbejde via Github er et plus. Ligeledes er erfaring med Docker og Linux.
 • At du er mødestabil og god til at planlægge din tid særligt i forhold til perioder med spidsbelastning fx eksamen.
 • At du har lyst til at indgå i et samarbejde med institutadministration og DIKUs forskere om at skabe interesse for datalogi og rekruttere en mangfoldig studentergruppe til instituttet.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads tæt på dit studie. 
 • En arbejdsplads som lægger vægt på gensidig fleksibilitet – vi prøver så vidt muligt, at lægge arbejdsdage og møder uden for din daglige undervisning og eksaminer.
 • Et studiejob der kan åbne dit netværk til instituttets egne forskere og udadtil i gymnasieskolen, samt give dig indsigt i de spændende forskningsaktiviteter, der foregår på Datalogisk Institut.
 • At give dig erfaring med at arbejde i en stor organisation som Datalogisk Institut og Københavns Universitet.
 • Et spændende og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi sætter stor pris på åbenhed, godt humør og gode samarbejdsevner.
 • Et unikt og alsidigt studiejob, hvor du både kan bruge og udvikle dine tekniske evner, samarbejdsevner og formidlingsevner.
 • Mulighed for at bidrage til Open Source projekter som del af dit studiejob.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste.  Ansættelsen sker som timelønnet IT-medarbejder i løngruppe 2 sats 2.

Den ugentlige arbejdstid for udviklere er gennemsnitligt 10 timer. Du vil have en fast ugentlig arbejdsdag, herudover vil resten af arbejdstiden være ujævnt fordelt over året. Vi forventer, at du især kan stå til rådighed til at hjælpe til med gymnasiebesøg i de skemafri uger men også på de datoer, hvor vi har forud planlagte rekrutteringsaktiviteter, fx i forbindelse med Kulturnat i uge 41, studiepraktik i uge 43 og Åbent Hus i februar/marts.

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning vedlagt bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest 2. februar 2020.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Karakterudskrift 
 • Bekræftelse på indskrivning på videregående uddannelse

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 6-8.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Martin Dybdal, telefon 23 70 93 89 og Trine Brøndt Nielsen, telefon 93 56 55 90.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.