Teamleder for Erhvervssamarbejde og Innovation

Kan du se dig selv arbejde med erhvervsrelationer og bidrage til innovation på landets største uddannelsesinstitution? Så er jobbet som teamleder for Erhvervssamarbejde og Innovation på Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) måske noget for dig.

På instituttet forsker vi på eliteplan og uddanner dygtige studerende. Vi gør det godt på et område, hvor der er bred enighed om, at der er behov for øget fokus for at sikre Danmarks fremtid. DIKU opruster på området erhvervssamarbejde og innovation. Vi søger derfor en teamleder, der har mod på at udvikle en ny administrativ sektion. Stillingen er med tiltrædelse 1. april 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Yderligere information om DIKU finder du på www.diku.dk.

Instituttets aktiviteter forudsætter et løbende samspil med mange forskellige aktører, både i erhvervslivet, i offentlige myndigheder og i andre forskningsmiljøer. Dette samspil udgør en vigtig styrke i forbindelse med udvidelse af instituttets aktiviteter og i forbindelse med muligheden for at levere både samfundsrelevant forskning, uddannelse og innovation.

Vi søger derfor en engageret og visionær teamleder for Erhvervssamarbejde og Innovation, der kan skabe synlige resultater i krydsfeltet mellem forskning, erhvervsliv og samfund.

Du får en selvstændig og udfordrende stilling, hvor du vil være i spidsen for udviklingen af instituttets erhvervs- og innovationsaktiviteter. Du vil betjene instituttets direktion, faglige sektioner og forskere samt være i tæt dialog med fakultetsledelsen. Du vil referere til administrationschefen.

De primære ansvarsområder

Din opgave bliver at skabe de bedste rammer for at styrke erhvervs- og innovationssamarbejdet med virksomheder, interesseorganisationer, myndigheder, andre universiteter og øvrige aktører i de regionale, nationale og internationale økosystemer inden for Datalogisk Instituts fagfelter.

Du skal desuden være med til at skabe rammerne for instituttets erhvervs- og innovationsaktiviteter og udvikle instituttets position med sigte på at skabe en god og sikker digitalisering af samfundet samt fremme en intern kultur for innovation og erhvervssamarbejde. Der skal sikres optimale forhold for forskernes samarbejde med erhvervsliv og organisationer i samspil med forskerne, instituttets stabsfunktioner og initiativer som DIKU Business Club, samarbejde på tværs af institutter, studenterinnovation og med KU’s øvrige innovationsaktiviteter.

Derudover vil du få ansvar for at

 • Bidrage til at identificere og undersøge udfordringer i samfundet specielt, hvor it og datalogi kan bruges til at løse dem, og de aktører der kan løfte dem i fællesskab
 • Skabe match mellem DIKU’s forskningsgrupper og aktører i samfundet og lede komplekse processer hen imod fælles mål, forskningsprojekter og innovationssamarbejder.
 • Skabe synlighed og pondus for DIKU i forhold til erhvervslivet og bistå med branding og kommunikation om dette internt og eksternt
 • Varetage strategiske samarbejder med aktører regionalt, nationalt og internationalt
 • Opbygge og vedligeholde netværk og partnerskaber med virksomheder, organisationer, klynger, innovationsnetværk og academia,
 • Inspirere til og understøtte en stærk kultur for innovation, som understøtter, at forskerne aktivt rækker ud og inddrager andre forskningsmiljøer på universitetet
 • Sikre support til forskerne ved ansøgninger med erhvervslivet, herunder styrke samspil med industri og fonde
 • Facilitere og driftunderstøtte DIKU’s engagement i tværfaglige erhvervsudviklingsprogrammer såsom klynger og innovationsnetværk
 • Varetage administrativ ledelse af SCIENCE AI Centret (ai.ku.dk)
 • Teamlede den nyetablerede Sektion for Erhvervssamarbejde og Innovation.

Akademisk baggrund med erfaringer fra det danske innovationssystem og universiteter

Du har erfaring med at skabe samarbejde mellem erhvervsliv og forskere og kan begå dig i mødet med forskere med dybe teknologiske kompetencer såvel som på de bonede gulve på direktionsgangene i virksomheder og organisationer og få disse verdener til at mødes om konkrete projekter og dagsordener.

 • Du arbejder systematisk og proaktivt med alle relevante interessenter og kan udvise fingerspitzengefühl i samarbejdet med både administrative og videnskabelige kollegaer.
 • Du kan arbejde fra idé til endeligt projekt i tæt samarbejde med forskere og virksomheder og identificere muligheder og udfordringer, herunder fundingmuligheder.
 • Du har erfaring med fundraising fra forskellige kilder som fx europæiske og nordiske programmer, private fonde, offentlige finansieringsmuligheder og projekter med private virksomheder.

Du er udadvendt, tillidsskabende og lyttende. Du arbejder selvstændigt og er en god netværker, og du kan skabe kontakt med mange forskellige interessenter internt og eksternt.

Du har en akademisk baggrund og har beskæftiget dig med strategiske partnerskaber og innovation inden for it-området og i en kontekst af videninstitutioner, f.eks. fra erhvervsafdelingen på et universitet, et innovationsnetværk eller en brancheorganisation.

Vi tilbyder

 • At blive en del af en arbejdsplads i økonomisk vækst, som løbende medfører nye typer af opgaver, hvor du kan være med til at sætte dit præg på, hvordan de skal løses
 • At blive leder af et engageret team, der arbejder målrettet med at udvikle instituttets erhvervsrelationer
 • At arbejde strategisk med at udbrede kendskabet til instituttets viden og resultater som værende blandt de fremmeste i Europa
 • Engagerede kolleger, som vægter faglig sparring og samarbejde højt, og som har en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder – såsom kurser og relevant videre- og efteruddannelse, herunder KU’s ledelsesuddannelse
 • At indgå i ledelsesgruppen i Administrationen, som består af i alt 3 mellemledere med reference til instituttets administrationschef

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes som chefkonsulent med personaleansvar i henhold til overenskomsten for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Instituttets fysiske placering er Universitetsparken 1 på Østerbro. Du kan få mere information om stillingen ved at henvende dig til Administrationschef Jonas Probst (93565210)

Ansøgningsproces

Send din ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er os i hænde senest den 21. februar kl. 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler uge 9.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund at søge stillingen.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.