Parkering – Københavns Universitet

Parkering på SCIENCE

Der foretages rundering og kontrol af de parkerede biler på SCIENCEs parkeringsarealer døgnet rundt. Parkering uden gyldig parkeringslicens eller uden korrekt udfyldt gæsteparkeringstilladelse vil medføre en afgift.

Alle ansatte på SCIENCE kan få en elektronisk parkeringslicens. For at blive registreret med en parkeringslicens skal ansøgningsblanketten udfyldes.

Ændring af eksisterende licens, f.eks. nyt registreringsnummer foregår ligeledes via ansøgningsblanketten.

Alle parkeringslicenser skal fornyes én gang årligt. Fornyelsen foregår i perioden fra medio december til 31. januar og der vil blive sendt besked direkte til din KU e-mail.

Alle lejere og samarbejdspartnere, f.eks. rengøringsfirmaer, kantine mv., kan ved henvendelse til scshelpdesk@science.ku.dk, blive registreret med en elektronisk parkeringslicens med oplysning om firmanavn, kontaktperson, telefonnr., e-mail samt bilens registreringsnummer.

Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med skiltningen på området. Af denne vil det tydeligt fremgå, hvor på området der lovligt kan parkeres.

Studerende

Studerende på Frederiksberg Campus har mulighed for at søge om parkeringslicens til Frederiksberg Campus. Benyt ansøgningsformularen – husk at oplyse din KU e-mail samt hvilken studieretning du er tilknyttet.

Afgifter

Evt. henvendelser vedrørende uenighed om parkeringsafgifter kan inden for 5 dage rettes skriftligt til scshelpdesk@science.ku.dk med begrundelse for henvendelsen samt afgiftens løbenummer.

Gæsteparkering

Gæster skal have udleveret en dagsbillet, hvorpå der tydeligt anføres registrerings nr. og dags dato, se i øvrigt bagsiden af billetten. P-tilladelsen placeres i forruden af bilen, med logo og dato synligt. P-tilladelsen er kun gyldig på den anførte dato.

Tilladelsen må ikke kopieres eller lånes ud. Der må ikke rettes på tilladelsen efter udstedelse. Rettelse vil medføre afgift.

Gæstebilletter kan rekvireres på institutter, bemandede receptioner, driftskontorer mv.

Vi gør opmærksom på at gæstebilletter ikke kan benyttes som erstatning for en permanent licens.