Uddannelse

På Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU) tilbyder vi, ud over den klassiske bachelor- og kandidatuddannelse i Datalogi, også tværfaglige IT-uddannelser på både bachelor- og kandidatniveau. Fra studieåret 2019-20 starter to ny bacheloruddannelser: Machine learning og datavidenskab samt Datalogi-økonomi.

Vi uddanner desuden forskere under ph.d.-uddannelsen og tilbyder kurser til meritstuderende, efter- og videreuddannelse, sidefag og sommerskoler og -kurser.