Studieledelsen på Datalogisk Institut – Københavns Universitet

Datalogisk Institut, DIKU > Uddannelser > Studieledelsen på Data...

Studieledelsen på Datalogisk Institut

BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI

Torben Mogensen er studieleder for bacheloruddannelsen i datalogi.

BACHELORUDDANNELSEN I MACHINE LEARNING OG DATAVIDENSKAB

Stefan Horst Sommer er studieleder for bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab.

BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI-ØKONOMI

Martin Elsman er studieleder for bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi.

KANDIDATUDDANNELSEN I DATALOGI

Robert Glücker studieleder for kandidatuddannelsen i datalogi.

NATURVIDENSKAB OG IT

Søren Ingvor Olsen er studieleder for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it, som ikke optager nye studerende.