25. juni 2019

Centre for Communication and Computing (CCC) lukker

CCC

Efter næsten otte års virke lukker det tværfaglige center CCC pr. 1. august 2019. Det tværfaglige arbejde fortsætter dog i direkte samarbejde mellem de involverede institutter og forskere uden involvering på fakultetsniveau.

CCC blev officielt åbnet med en minikonference den 16. november 2011.
CCC blev officielt åbnet med en minikonference den 16. november 2011.

Siden centret blev åbnet i efteråret 2011 som et samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet, repræsenteret af Datalogisk Institut (Københavns Universitet (DIKU), og Det Humanistiske Fakultet, er der blevet etableret adskillige tværfaglige initiativer, forskningsprojekter og outreach aktiviteter, og det tværfaglige felt mellem kommunikation, datalogi og digitalisering vil fortsat være et vigtigt og relevant emne og diskussion på Københavns Universitet.

Lukningen af CCC blev besluttet af CCCs styregruppe den 8. maj 2019.

- Jeg vil gerne takke alle, der har været involveret i CCC gennem årene for jeres indsats. At CCC nu lukker som en organisatorisk enhed betyder ikke, at det ikke har været vigtigt. Tværtimod. CCC har været med til at sikre, at den faglige diskussion af kommunikations- og digitaliseringsfeltet er blevet helt centralt, ikke kun for de involverede institutter men også i langt bredere cirkler både indenfor og udenfor Københavns Universitet, siger Julie Sommerlund, formand for CCCs styregruppe.

Otte år med tværfaglig forskning og samarbejde

Med bevillinger fra blandt andet Carlsbergfondet, Det Frie Forskningsråd, VELUX Fonden og European Research Council har CCC forskere undersøgt, hvordan globale kulturelle, politiske og økonomiske forskelle påvirker vores onlineadfærd og vores mediebrug generelt. De har forsket i hvordan vi kan bruge vores krop til at interagere med en computer - uden det traditionelle tastatur og mus. De har udviklet en mobil app, der gør det nemt for pacemakerpatienter at samarbejde med klinikere for at opdage tidlige tegn og symptomer.

Forskningsområderne har været mange, men fælles for projekterne har været den tværfaglige tilgang. Et eksempel er projektet Computational Artefacts (CompArt), som netop er blevet afsluttet. I dette projekt har forskere inden for både det humanistiske, samfundsvidenskabelige og datalogiske felt bidraget til udvikling af et begrebsapparat til at analysere it-støttet samarbejde, de har øget vores forståelse af, hvordan IT kan bruges til at understøtte kollaborative arbejdsprocesser inden for offentlig sagsbehandling, klinisk arbejde og arkitektarbejde, og de har udviklet procesmodellering og process mining, dvs. automatisk analyse af processer og deres flaskehalse, uhensigtsmæssigheder og performance.

- Projektet kunne ikke være gennemført uden denne kombination af viden og ekspertise. Forskere i projektet med en humanistisk og samfundsvidenskabelig baggrund har bidraget med indsigt i kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen samt med viden om og erfaring med at gennemføre etnografiske feltstudier. Forskere med datalogisk baggrund har bidraget med viden om de teknologiske muligheder og begrænsninger samt med kompetencer i design og udvikling, fortæller Jørgen Bansler, professor på Datalogisk Institut og PI i projektet.

Otte år med innovation og formidling

Da CCC blev etableret, overtog centret ledelsen af The Experience Lab, hvor medarbejdere og studerende kunne udføre eksperimenter og observationer af menneskelig interaktion med digitale medier og andre it-applikationer. Siden da er The Experience Lab vokset til tre nye labs, placeret på Søndre Campus, der så dagens lys i december 2017; Observe, Move og Make lab.

I Observe Lab kan forskere og studerende opsætte, optage, observere og analysere usability studier, fokusgrupper og tests af produkter. I Move Lab kan de udforske forskellige Virtual Reality værktøjer såsom HTC Vive for VR (Virtual Reality) og Microsoft HoloLens for MR (Mixed Reality). Og Make Lab tilbyder en bred vifte af værktøjer, udstyr og software, der hjælper med at bringe ideer til livs.

Disse labs vil fortsætte som et samarbejde mellem Institut for Nordiske Studier og Lingvistik (NorS), Datalogisk Institut (DIKU) og det nye institut der etableres efter fusionen mellem Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) og Institut for Informationsstudier (INF). 

I løbet af årene har CCC desuden afholdt en lang række akademiske talks, workshops og seminarer inden for de forskellige fagområder. Senest en foredragsserie om Glocal Digital Infrastructures i 2017 og en seminarserie om Natural Language Processing i 2018.