Uddannelse

På Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU) bliver du en del af et inspirerende og udfordrende studiemiljø med Danmarks dybeste og mest fremtidssikrede datalogiske faglighed. Vi tilbyder Europas højeste faglige niveau inden for datalogiske uddannelser, og vores kandidater er ofte specialister hos markedsledende, globale techvirksomheder eller topforskere på toneangivende universiteter verden over.

Ud over den klassiske bachelor- og kandidatuddannelse i Datalogi, tilbyder vi også tværfaglige IT-uddannelser på både bachelor- og kandidatniveau. Vi uddanner desuden forskere under ph.d.-uddannelsen og tilbyder kurser til meritstuderende, efter- og videreuddannelse, sidefag samt sommerskoler og -kurser.

 

For at sikre et godt sammenhold blandt vores studerende og skabe et inkluderende og mangfoldigt studiemiljø, har DIKU implementeret flere inklusions-, diversitets- og ligestillingsinitiativer. Disse omfatter bl.a. studiestart og studiestartskurser, mentorordning og forskellige studenterforeninger, der alle bidrager til at styrke fællesskabet og trivslen på DIKU.

Du kan læse mere om DIKU’s fællesskabsstyrkende initiativer for studerende under de enkelte uddannelser på studier.ku.dk.

 

Bacheloruddannelser