Efter- og videreuddannelse

Forskningsbaseret efter- og videreuddannelse

Har du eller din virksomhed interesse i at få opgraderet de faglige kompetencer?

Ved hjælp af forskningsbaseret efter- og videreuddannelse kan den nyeste viden komme ind i virksomheden. Udviklingen går i dag så stærkt, at det kan være svært at følge med, men med forskningsbaseret efter- og videreuddannelse kommer man tæt på den aktuelle forskning, som man kan tage direkte med hjem til gavn for forretningsudviklingen.

Metoderne i forskningen er lig dem, der skal eller vil skulle bruges i virksomhederne, og via efter- og videreuddannelsesforløbene kan der deles ud af forskningens viden og kompetencer til gavn for erhvervslivet og samfundet. Her får du ikke bare løsninger på udfordringerne i dag, men redskaber så du kan løse dem, der kommer i morgen.

Du kan læse mere om alle efter- og videreuddannelsesforløb på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet her.