For censorer

Vær opmærksom på reglerne om muligheden for at fungere som censor ved universiteterne (man ikke må fungere som censor, hvis man er eller har været ansat på det pågældende universitet inden for de sidste 2 år) og kravet om at afgive en beretning om eksamensforløbet jf. Censorbekendtgørelsen BEK nr 458 af 19/04/2022, §7.

Censorer skal være en del af censorkorpset for datalogi.

Alle spørgsmål sendes til: uddannelse@diku.dk.

Gå til: Oprettelse som censor - Censors vurdering af eksamen – Censorhonorar - Rejseafregning og udlæg - Normer for aflønning af censorer


Oprettelse som censor (hvis du er ny censor på DIKU)

Opret dig som censor via formen

Censors vurdering af eksamen (beretning om eksamensforløbet)

Censorer ved Datalogisk Institut skal udfylde blanketten "Censors Vurdering af Eksamen - evalueringsskema", som er udarbejdet af Censorformandskabet.

   Censorhonorar

   Nyt fra studieåret 2023-2024

   Eksamensadministrationen sender dit censorhonorar til udbetaling, når der er indberettet karakter i Digital Eksamen. Det er således ikke længere nødvendigt at indsende timesedler. Der udbetales efter gældende normer, som er angivet nedenfor. Se den aktuelle sats (kræver login til KUnet).

   Der kan gå op til 1,5 måned, før censorhonoraret bliver udbetalt til din NemKonto. Du modtager en lønseddel fra Moderniseringsstyrelsen og vi tilstræber at teksten på lønsedlen bliver så retvisende som muligt.

   Har du spørgsmål til lønsedlen eller finder du den urigtig, skal du kontakte uddannelse@diku.dk.

   Rejseafregning og udlæg

   Censorer ved Datalogisk Institut, som har haft rejseudgifter i forbindelse med afholdelse af mundtlig eksamen, skal sende en læsbar pdf med indscanning af hver kvittering til uddannelse@diku.dk. Der udbetales time- og dagpenge hvis eksamen og dermed også rejseudgifterne strækker sig over flere dage. Se time- og dagpenge nedenfor.

   Hotel: For overnatninger gælder det, at de skal overholde statens hoteldispositionsbeløb. For overnatninger i Danmark er beløbet 1.448 kr.

   Klimahensyn: Husk altid at overveje klimahensyn. Vælg fx bus og tog frem for fly, så længe det kan gøres med en rimelig meromkostning i tid og udgifter.

   Fly: Kontakt uddannelse@diku.dk i god tid inden eksamen for hjælp til booking af flyrejse. Flyrejsen skal bookes via CWT. Husk at gemme boardingpas, som skal sendes til uddannelse@diku.dk i forbindelse med øvrige rejseudgifter.

   Taxa: Taxa kan benyttes i særlige tilfælde, hvis brug af offentlige transportmidler ikke kan dække behovet på en rimelig måde. Der skal som udgangspunkt altid gøres brug af KU's aftale på taxakørsel - Dantaxi 4x48. Taxibon skal vedhæftes som kvittering, og adresse fra og til skal anføres.

   Kørsel i egen bil: Der betales kilometergodtgørelse efter lav sats. Der skal altid oplyses bilens registreringsnummer og angivelse af til og fra-adresse.

   Time- og dagpenge: Er der behov for ophold over 24 timer, hvis den mundtlige eksamen strækker sig over flere dage, udbetales time- og dagpenge som dækker:

   • alle måltider
   • lokaltransport på bestemmelsesstedet
   • småfornødenheder (fx mellemmåltider).

   Normer for aflønning af censorer

   Eksamen Aflønning af censor pr. eksamen
   1 Specialer (30 ECTS) 6 timer (5 timer + 1 time til forsvar)
   2 Specialer (45 ECTS) 7 timer (6 timer + 1 time til forsvar)
   3 Specialer (60 ECTS) 8 timer (7 timer + 1 time til forsvar)
   4 Bachelorprojekter 3 timer og 45 minutter (3 timer for projekt + 45 min til forsvar)
   5 Mundtlige eksamener 2 timer for forberedelse + planlagt tid for eksamen inkl. censur (15, 20, 30 eller 60 minutter) Fuld aflønning for dem der udebliver på dagen
   6 Skriftlig eksamen:
   5 timer
   5 timer for forberedelse + 25 minutter pr besvarelse
   7 Skriftlig eksamen:
   4 timer
   4 timer for forberedelse + 20 minutter pr besvarelse
   8 Skriftlig eksamen:
   3 timer
   3 timer for forberedelse + 15 minutter pr besvarelse
   9 Skriftlig eksamen:
   2 timer
   2 timer for forberedelse + 10 minutter pr besvarelse
   10 Skriftlig hjemmeopgave:
   1-25 sider
   1 time
   11 Skriftlig hjemmeopgave:
   >25 sider
   2 time 30 minutter
   12 Mundtlig eksamen + skriftlig opgave på 1-25 sider Planlagt tid for mundtlig eksamen + 1 time
   13 Mundtlig eksamen + skriftlig opgave på >25 sider Planlagt tid for mundtlig eksamen + 2 time 30 minutter

   Der er ikke lavet separate normer for gruppeeksaminer, da censor vil få løn for det samlede antal opgaver og evt. antal mundtlige eksaminer.

   Eksempel:

   • 1 studerende = 1 opgave + 1 mundtlig eksamen;
   • 3 studerende i en gruppe = 1 opgave + 3 mundtlige eksaminer

   Yderligere oplysninger om lønanvisninger til censorer kan fås ved henvendelse til uddannelse@diku.dk.