Om DIKU – Københavns Universitet

DIKU er Danmarks første datalogiske institut etableret på Københavns Universitet i 1970. Instituttet driver forskning og udbyder en række bachelor-,  kandidat- og ph.d.-uddannelser samt enkeltfags- og sommerkurser

ORGANISATION

Her finder du et diagram over DIKUs organisation.

Læs mere

LEDELSE

Find en oversigt over ledelsen på Datalogisk Institut og klik dig videre til deres personlige profil.

Læs mere

STRATEGI

Her finder du DIKUs strategi for perioden 2014-2017 (dansk/engelsk), DIKUs handlingsplan frem til 2020 samt tidligere strategier.

Læs mere

HISTORIE

Datalogisk Institut blev oprettet i forsommeren 1970. Herunder kan du læse mere om instituttets historie.

Læs mere

Læs om DIKUs 40 års jubilæum

UDVALG

På DIKU findes en række udvalg, som skal bidrage til kvalitet, samarbejdeog udvikling af forskellige områder på instituttet.

Læs mere

FORSKNINGSSEKTIONER OG -CENTRE

Læs mere