Banner med DIKU Alumner

DIKU Alumneforening

I DIKU Alumneforening kan du få faglig inspiration, styrke dit netværk og møde tidligere medstuderende.

DIKU Alumneforening er for alle, der har læst datalogi på KU og afsluttet med min. en bachelorgrad. Foreningen er etableret i 2018 og drives af en valgt bestyrelse i samarbejde med instituttets ansatte. 

DIKU Alumneforening er et forum, hvor DIKU’s alumner kan holde sig a jour med netværksarrangementer, herunder den årlige DIKU Alumnedag med foredrag om forskning, erhvervscases, debatter eller underholdende indslag ved fx DIKU-revyen.

NB! Myndighederne har 10. marts 2020 skærpet kravene til, hvordan vi i DK skal imødegå COVID. Rektoratet har bl.a. udstukket følgende retningslinjer på KU:

Alle ikke nødvendige sociale aktiviteter for studerende og medarbejdere på campus-områderne aflyses. Ved større faglige events som fx. videnskabelige eller administrative konferencer med mere end 50 deltagere skal man overveje at aflyse eller udskyde. 

Pr. august 2020 lyder forsamlingsforbudet på 100 personer - dette tal henholder vi os til, indtil andet udmeldes fra officielt hold. DIKU Alumnedagen 2020 holdes den 26. november 2020. Programmet offentliggøres snarest. Alle DIKU Alumner, der har registreret sig i KUs eller DIKUs alumneforening modtager en invitation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mød os på