Mænd og kvinder ved Alumnedagen 2023

DIKU Alumneforening

I DIKU Alumneforening kan du få faglig inspiration, styrke dit netværk og møde tidligere medstuderende. DIKU Alumneforening er for alle, der har læst datalogi på KU og afsluttet med min. en bachelorgrad. Foreningen er etableret i 2018 og drives af en valgt bestyrelse i samarbejde med instituttets ansatte. 

DIKU Alumneforening er et forum, hvor DIKU’s alumner kan holde sig a jour med netværksarrangementer, herunder den årlige DIKU Alumnedag med foredrag om forskning, erhvervscases, debatter eller underholdende indslag ved fx DIKU-revyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioana Mogensen (bestyrelsesformand)
Simon Søe Nissen (bestyrelsesmedlem)
Monika Haubro (bestyrelsesmedlem)
Claus E. Mikkelsen (bestyrelsesmedlem)
Agnete Jensen (bestyrelsesmedlem)
Hanne Breddam (bestyrelsesmedlem)

Send gerne en mail til alumni@di.ku.dk, hvis du har spørgsmål, der vedrører DIKU Alumneforeningens aktiviteter og formål.

Du kan see foreningens vedtægter her.