Udvalg

Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg

Udvalget er DIKUs fælles organ til håndtering af samarbejdsspørgsmål, sikkerheds- og sundhedsforhold samt arbejdsmiljø. Udvalget består DIKUs institutleder, administrationschef samt udvalgte repræsentanter blandt forskere og administration.

Kontakt: Katja Thorseth, Konstitueret administrationschef

Forskningsudvalg

Udvalget rådgiver institutlederen med hensyn til instituttets forskningstrategi samt initiativer, der kan tiltrække eksterne forskningsbevillinger og styrke forskningssamarbejdet med private såvel som offentlige virksomheder. Udvalget består af DIKUs institutleder, viceinstitutleder for forskning, lederen af forskningsadministrationen samt forskningssektionslederne.

Kontakt: Pernille Bjørn, Viceinstitutleder for forskning

Undervisningsudvalg

Udvalget arbejder med at styrke kvaliteten af undervisningen og rådgiver institutlederen om den strategiske udvikling på undervisningsområdet, kursuskoordinering og -udvikling samt håndtering af kursusevalueringer og kursusudbud på DIKU. Endelig arbejder udvalget med at styrke fastholdelsen og gennemførslen blandt de studerende. Udvalget består af af DIKUs viceinstitutleder for undervisning, studieledere, undervisere og studerende.

Kontakt: Ken Friis Larsen, Viceinstitutleder for undervisning