Udvalg – Københavns Universitet

Udvalg

Der er nedsat følgende faglige udvalg til at varetage instituttets drift og udvikling:

SAMARBEJDS- OG ARRBEJDSMILJØUDVALGET 

Samarbejds- og Arbejsmiljøudvalget er DIKUs fælles organ til håndtering af samarbejdsspørgsmål samt sikkerheds- og sundhedsforhold og arbejdsmiljø.

Kontakt: Administrationschef Jeanett Ella Grau Engstrøm

FORSKNINGSUDVALGET

Forskningsudvalget under ledelse af Viceinstitutlederen for Forskning er repræsenteret af DIKUs tre forskningsektioner og rådgiver institutlederen med hensyn til instituttets forskningstrategi samt initiativer, der kan tiltrække eksterne forskningsbevillinger og styrke forskningssamarbejdet med private såvel som offentlige virksomheder.

Kontakt: Viceinstitutleder for Forskning Jon Sporring

UNDERVISNINGSUDVALGET

Undervisningsudvalget under ledelse af Viceinstitutleder for Undervisning og med deltagelse af studieledere, øvrige undervisere på DIKU samt et antal studerende arbejder med at styrke kvaliteten af undervisningen. Endvidere rådgiver Undervisningsudvalget institutlederen om den strategiske udvikling på undervisningsområdet, kursuskoordinering og -udvikling samt håndtering af kursusevalueringer og kursusudbud på DIKU. Endelig arbejder udvalget med at styrke fastholdelsen og gennemførslen blandt de studerende.

Kontakt: Viceinstitutleder Undervisning Martin Lilholm

KOMMUNIKATIONSUDVALGET

Kommunikationsudvalget er sammensat af repræsentanter fra forskersektioner, ledelse, studenterrekruttering, undervisning og DIKU Business Club. I udvalget træffes beslutning om bl.a. indsatser til fremme af rekruttering, forsknings-formidling, nyhedsformidling og erhvervskommunikation.

Kontakt: Chefkonsulent Inge Hviid Jensen

I perioden frem til den 1. april bedes du kontakte kom@di.ku.dk

INSTITUTRÅDET

DIKU har et institutråd, som er bredt sammensat af repræsentanter fra hhv. forskning/undervisning, administration og studerende. Formålet med institutrådet er at sikre, at både ansatte og studerende har medindflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører instituttet, eksempelvis strategi og visioner, omstrukturering, campusplaner, studentermiljø og samarbejde med erhvervslivet.

Kontakt: Administrationschef Jeanett Ella Grau Engstrøm

AFTAGERPANELET FOR DATALOGI OG MATEMATIK

Aftagerpanelet er rådgivende og fungerer som et forum for systematisk dialog med de virksomheder, der ansætter instituttets færdiguddannede kandidater og/eller benytter fakultetets tilbud om efter- og videreuddannelse.

Læs mere

SCIENCE ADVISORY BOARD

SCIENCE Advisory Board på DIKU beskæftiger sig med alle centrale temaer for instituttet, herunder forskning, uddannelse, samarbejde med erhvervsliv og myndigheder, infrastruktur, kommunikation, fundraising mv. Medlemmerne er p.t.:

Director Carsten Gomard, Netcompany A/S, Denmark
Professor Fausto Giunchiglia, Computer Science, University of Trento, Italy
Professor Kim Guldstrand Larsen, Computer Science, Aalborg University, Denmark Program Director Carolyn Talcott, Computer Science Laboratory, SRI International, USA