Kvinde giver tale

Strategi

DIKUs strategi løber over en femårig periode fra 2018 - 2023. Den er udviklet med udgangspunkt i Københavns Universitets nye strategi (2023) og følger DIKUs tidligere 2017-strategi. Den tager højde for Københavns Universitets evalueringsrapport om DIKU fra 2017 samt DIKUs arbejdsmiljøundersøgelse i 2016. Derudover har EUs Societal Challenges og FNs verdensmål været inspirationskilder til strategien.

Strategiske temaer

Vi forsker og underviser inden for de tre hjørner af datalogi: algoritmer, mennesker og data. Vi arbejder inden for mange anvendelsesområder og sociale temaer, og vi foretrækker samarbejde på tværs af discipliner og grænser med direkte indflydelse i samfundet. Frem mod 2023 vil vi især fokusere på følgende seks strategiske områder: Kunstig intelligens, computere i alt, det digitaliserede samfund, digital sikkerhed og privacy, digital sundhed, quantum computing samt bæredygtighed.

Mission

 • Vi forsker i datalogi og dens anvendelse.

 • Vi uddanner dygtige kandidater i datalogi og relaterede tværfaglige områder.

 • Vi deltager aktivt i udviklingen af teknologisk innovation i samfundet.

Vision

 • Vi spiller en international ledende rolle inden for vores eksisterende felter, og vi har igangsat nye stærke forskningsgrupper.

 • Vi står i spidsen for adskillige store forskningssatsninger.

 • Vi deltager aktivt i samfundet omkring nuværende og fremtidige IT-relaterede problemstillinger.

 • Vi er samlet på ét campus i nærheden af de vigtigste samarbejdspartnere.

 • Vi er en attraktiv arbejdsplads for både medarbejdere og studerende.

 • Vi har øget antallet af dygtige kandidater betydeligt både inden for datalogi samt relevante relaterede og tværfaglige felter.

 • Vores forskere og studerende har adgang til ressourcer og support i verdensklasse, hvilket gør det muligt for dem at tackle de sværeste og vigtigste problemer.

 • Vi forbedrer IT-relateret forskning og uddannelse på hele Københavns Universitet.

 • Vi forbedrer viden om og færdigheder inden for datalogi på alle uddannelsesniveauer fra folkeskole til videreuddannelse.