4. december 2019

290 virksomheder ser årligt dagens lys

IVÆRKSÆTTERI

Forskere, studerende og nye dimittender fra Københavns Universitet etablerer i gennemsnit 290 virksomheder om året. Mange af disse tager afsæt i datalogien eller har et stærkt digitalt element. Læs blandt andet om Forecast og Clio Online, der på kort tid til succeshistorier med høj vækst og omsætning.

Fra venstre: Janus Benn Sørensen, Louise Herpig Ellegaard og Lasse Guldborg, har stiftet virksomheden CLIO. De er alle dimittender fra KU. I dag har CLIO 172 ansatte. Fotograf: Flemming Leitorp.
Fra venstre: Janus Benn Sørensen, Louise Herpig Ellegaard og Lasse Guldborg, har stiftet virksomheden CLIO. De er alle dimittender fra KU. I dag har CLIO 172 ansatte. Fotograf: Flemming Leitorp.

Københavns Universitet (KU) udklækker iværksættere i hundredvis. Universitetets forskere, studerende og dimittender har på 16 år etableret over 4.600 virksomheder. Det viser en ny registerbaseret analyse, som Københavns Universitet har fået foretaget i samarbejde med IRIS Group. Det svarer til, at der årligt udklækkes 290 nye start-up-virksomheder med afsæt fra Københavns Universitet.
 

Og mens iværksætteraktiviteten i Danmark stadig ikke har niveauet fra før finanskrisen, er der en stigning i antallet af KU-baserede iværksættere siden 2009. Det er især nye dimittender og forskere, der i stigende grad etablerer egen virksomhed.

Skaber mange arbejdspladser

Den nye analyse viser også, at de KU-baserede iværksættere er særlig gode til at skabe nye arbejdspladser. Antallet af ansatte i deres virksomheder vokser støt over en årrække, mens antallet hos en sammenlignelig gruppe virksomheder stagnerer. De KU-baserede iværksætteres virksomheder er ofte beskæftiget med rådgivning, sundhed eller information og kommunikation.

Iværksættermodet lever godt på universitetet

Rektor Henrik C. Wegener er glad for, at så mange af universitetets forskere, studerende og dimittender etablerer virksomhed og bringer deres kompetencer i spil til gavn for resten af samfundet. Han siger:

- Når man er uddannet på universitetet eller arbejder som forsker, så har man opbygget en stor faglighed og viden. Det er herligt, at så mange tør tage skridtet og skabe noget nyt ud af den viden. Universiteternes ekspertise skal ad alle veje ud og virke i samfundet, og det bidrager iværksætterne i allerhøjeste grad til. Hatten af for deres mod og den store indsats, som det kræver.

Værdien af iværksætteri på KU i 2016. Disse tal omfatter kun virksomheder med mindst én fuldtidsansat eller omsætning over 1 mio. kr.

Historiker satte ild til den digitale undervisning

Det var en fisketur og mødet med redaktøren for danske-dyr.dk, der inspirerede en historiestuderende fra KU og hendes studiekammerat til at skabe mere aktuelt og inspirerende undervisningsmateriale til folkeskolen.

Sammen med en it-erfaren ven grundlagde de virksomheden Clio Online ApS. Der var efterspørgsel på det opdaterede og interaktive materiale, og på få år udviklede virksomheden sig til at levere undervisningsmateriale til alle klassetrin og de fleste fag. Stifternes netværk fra studiet blev i starten brugt meget aktivt til at skaffe specialiseret viden til de nye undervisningsmaterialer. Virksomheden (nu kaldet CLIO) voksede hurtigt, og i 2015 blev den solgt til Bonnier-koncernen. Den tæller nu 172 ansatte.

Læs mere om CLIO-casen i rapporten 

Datalogi-kammerater lavede start-up med afsæt i AI

Virksomheden Forecast er startet af fire studiekammerater fra Datalogisk Institut, der allerede under studietiden havde leget med iværksætteridéen.

Fra venstre: Danny Larsen, Jens Pallesen, Dennis Kayser, Niels Frederiksen.
Foto: Daniel Lupascu

Efter at have samlet erfaring på arbejdsmarkedet øjnede de et behov for et simpelt og effektivt projektstyringsværktøj baseret på AI (kunstig intelligens). Det kunne spare virksomheder store beløb i tabte ressourcer som konsekvens af dårlig projektledelse. I 2016 så Seed Capital et stort potentiale i Forecasts software og investerede 3,5 millioner kroner. Forecast har i dag 42 ansatte og planlægger at åbne kontorer i London, USA og Australien.

Læs mere om Forecast-casen i rapporten 

Flest unge iværksættere udspringer fra humaniora og samfundsvidenskab

Studerende og nye dimittender udgør størstedelen af de KU-baserede iværksættere, og det er især uddannelserne inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder, der er afsæt for de unge iværksættere. 58 procent af de studerende og dimittender fra KU, der starter egen virksomhed, kommer fra humaniora og samfundsvidenskab. Og de virksomheder, de grundlægger, er gode til at skabe både arbejdspladser og omsætning.

58 procent af de studerende og dimittender fra KU, der starter egen virksomhed, kommer fra humaniora og samfundsvidenskab.

Omvendt springer KU’s forskere på de natur- og sundhedsvidenskabelige områder oftere ud som iværksættere. 39 procent af de forskere, der har startet egen virksomhed, kommer fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og 24 procent fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Læs hele rapporten "Iværksætteri på Københavns Universitet". Her finder du CLIO og Forecast casene uddybet samt tre yderligere gode cases på starts-ups med afsæt fra Københavns Universitet.

Om rapporten
Rapporten ”Iværksætteri på Københavns Universitet” er baseret på en kombination af registerdata, desk research og interviews med iværksættere og nøglepersoner på KU. Analysen og rapporten er udarbejdet for Københavns Universitet af IRIS Group.

Den originale nyhed er bragt på nyheder.ku.dk