8. februar 2019

Ny global maritim platform skal forbedre elektronisk kommunikation til søs

Maritime Connectivity Platform

Københavns Universitet bliver en af hovedaktørerne og er medunderskriver af en ny international platform, som skal styrke infrastrukturen i den maritime sektor. Den nyetablerede ’Maritime Connectivity Platform etablerer en fælles infrastruktur til effektiv, sikker, pålidelig og problemfri digital informationsudveksling mellem maritime aktører. Næsten 100 organisationer støtter op om platformen.

Den Maritime Connectivity Platform underskrives af repræsentanter for danske, svenske, koreanske, tyske og britiske maritime myndigheder, såvel som af generalsekretæren for IALA, den Internationale Maritime Organisation UN samt Københavns Universitet.
Den Maritime Connectivity Platform underskrives af repræsentanter for danske, svenske, koreanske, tyske og britiske maritime myndigheder, såvel som af generalsekretæren for IALA, den Internationale Maritime Organisation UN samt Københavns Universitet.

Den 8. februar 2019, blev det nye konsortium Maritime Connectivity Platform Consortium (MCC) officielt lanceret. Repræsentanter for dette nye konsortium deltog i en underskriftsceremoni i forbindelse med konferencen 'e-navigation underway international 2019' på København-Oslo-færgen i København.

Et nyt standardiseret kommunikationssystem indføres i søfarten

I mange år har den maritime sektor lidt under manglen på fælles kommunikations- og internetstandarder. Parallelle systemer har eksisteret, men det er indtil for nylig ikke lykkedes for de mange interessenter at forene de respektive initiativer til en fælles protokol eller praksis. Dette har vanskeliggjort kommunikationen og sikkerheden til søs.

Med underskrivelsen af Maritime Connektivity Platform (MCP) er ca. 100 maritime myndigheder og organisationer blevet enige om at bakke op om en ny platform, som etablerer fælles Internetstandarder for maritim navigation og transportsystemer og tilvejebringer en ny infrastruktur til effektiv, sikker, pålidelig og problemfri elektronisk informationsudveksling mellem maritime aktører ved hjælp af eksisterende kommunikationssystemer. MCP er baseret på en åben og leverandørneutral teknologi.

Et konsortium er nu etableret med følgende organisationer som underskrivere: OFFI (Tyskland), KRISO (Sydkorea), RISE (Sverige), Københavns Universitet,  the General Lighthouse Authorities of UK and Ireland (GLA). Den danske Søfartsstyrelsen (DMA på engelsk), den svenske Maritime Administration (SMA) og Ministry of Ocean and Fisheries of the Republic of Korea (MOF) indgår som statslige observatører. Alle var til stede ved den officielle underskriftsceremoni den 8. februar 2019.

Forrest: Francis Zachariae, generalsekretær, IALA, giver introduktion til ceremonien.
Bagerst fra venstre: Mads Nielsen, University of Copenhagen, Sun Young Kim, Korean Research Institute Ships and Ocean engineering, Paul Williams, General Lighthouse Authorities, UK, Sunbae Hong, Korean Ministry of Oceans and Fisheries; Per Setterberg, Swedish maritime administration; Thomas Christensen, SMART-Navigation Project Office; Axel Hahn, OFFIS and Universität Oldenburg, Germany; Anette Dybdal Fenger, Director of Business Intelligence and Development, Danish Maritime Authorities.

Repræsentanter for styregruppen og observatørgruppen i MCP: From left: Almir Zerem, RISE, Sweden, Sunbae Hong, Korean Ministry of Oceans and Fisheries, Anette Dybdal Fenger, Director of Business Intelligence and Development, Danish Maritime Authorities, Francis Zachariae, Secretary general, IALA; Katack Lim, Secretary general, International Maritime Organisation (a UN agency), Michael Kirkedal Thomsen, University of Copenhagen, Axel Hahn, OFFIS and Universität Oldenburg, Germany; Per Setterberg, Swedish maritime administration; Paul Williams, General Lighthouse Authorities, UK; Thomas Christensen, SMART-Navigation Project Office; Sun Young Kim, Korean Research Institute Ships and Ocean engineering

Elektronisk navigation og digitalisering af den maritime sektor er på dagsordenen

I 2015 begyndte tre store forskningsprojekter fra henholdsvis Europa og Korea at samarbejde om fælles brug og videreudvikling af informationsteknologi. Projekterne var: ‘EfficienSea2’ og ‘STM Validation’ finansieret af EU og ‘SMART Navigation project’ finansieret af den koreanske regering. Et MCP testmiljø blev i den forbindelse etableret, som har nu kørt i flere år og fortsætter under den nye platform.

I første instans skal MCP arbejde med målene for e-navigation initiativet, som er taget af den internationale Søfartsorganisation IMO, men det langsigtede mål for dette internationale maritime samarbejde er at understøtte digitaliseringen i det maritime område helt generelt.