11. juli 2019

Kvote 1: Nye uddannelser stormer frem

Kvote 1

Københavns Universitet har styrket uddannelsesområdet inden for datalogi med to nye datalogiske bacheloruddannelser. 5. juli kl. 12 udløb ansøgningsfristen, og ansøgningstallene er yderst positive for både Datalogi-økonomi og for Machine learning og datavidenskab.

Studerende

- Det er fantastisk at se, at vi med vores to nye uddannelser har forøget den samlede søgning til datalogisk tunge uddannelser med 83 procent. Tilsvarende er 1. prioritets ansøgninger samlet set steget med 45 procent. Vi er rigtig glade for at se, at de nye uddannelser i Datalog-økonomi og Machine learning og datavidenskab, som forventet, har suppleret vores eksisterende datalogiuddannelse, og vi dermed har kunne tiltrække flere unge til teknisk tunge datalogibaserede uddannelser end tidligere, siger Viceinstitutleder for undervisning på Datalogisk Institut (DIKU), Martin Lillholm.

- Begge de nye uddannelser kombinerer datalogi på højeste niveau med et andet fag på højeste niveau; henholdsvis økonomi og statistik. Vi glæder os til at forme disse nye kombinationsuddannelser sammen med de studerende, der kommer til at stå med usædvanligt stærke kort på hånden til at præge fremtiden, supplerer Institutleder på DIKU, Mads Nielsen.

KU har samlet set modtaget 627 kvote 1-ansøgninger til de nye uddannelser, hvoraf de 177 af dem er 1. prioritets ansøgninger. Med bare 120 nye studiepladser kan man nu se frem til at fylde alle pladser. Dette er endda uden, at det i nævneværdig grad er gået ud over søgningen til den klassiske datalogiuddannelse. Dermed må målet om nu at kunne rekruttere bredere også siges at være opnået.

- Vi glæder os til at tage godt imod og uddanne de nye studerende sammen med vores samarbejdspartnere på Økonomisk og Matematisk institut samt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Samtidig skylder vi en stor tak til medarbejdere på alle fire institutter, SCIENCE og hele KU for, på kort tid, at bidrage til og støtte udviklingen af to nye bacheloruddannelser inden for et område med store samfundsbehov og efterspørgsel, afslutter Martin Lillholm.

Sammenlagt er antallet af 1. prioritetsansøgninger for både de teknisk tunge og de tværfaglige IT-uddannelser på KU steget med over 31 procent.