27. september 2019

DIKU-forsker hædres for sin forskning til sundhedssektoren

SCIENCE Erhvervspris 2019

Tariq Osman Andersen har i mere end 10 år arbejdet i krydsfeltet mellem design, sociologi, innovation og datalogi med at skabe nye kommunikationsplatforme til sundhedssektoren. Hans kommercielle tilgang til brugen af sin forskning har netop indbragt ham SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2019.

Portræt af Tariq Osman Andersen

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (SCIENCE) har stort fokus på at bidrage til løsningen af samfundets udfordringer. Det sker blandt andet ved at fremme samspillet mellem forskning og offentlige og private virksomheder. Hvert år hædrer fakultetet dem, der yder en særlig indsats for at gøre den nyeste viden tilgængelig og skabe effekt for virksomheder og myndigheder.

En af dem er adjunkt på Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU), Tariq Osman Andersen, som blandt andet har udviklet en mobilbåret kommunikationsplatform til fjernkommunikation mellem hjertepatienter og sundhedspersonale. I dag har mere end 400 patienter glæde af denne teknologi. Det skete i regi af projektet SCAUT, som er ført til virksomheden Vital Beats (med reference til hjerteslag).

Alarm skal forudsige risiko for gentagne hjerteanfald

I Vital Beats arbejder man nu med at udvikle en alarm, SafeHeart, der støtter hjertelæger i behandlingen af en hjertepatient:

- Konkret fungerer det sådan, at der sendes data fra pacemakeren, hvorefter SafeHeart-algoritmen beregner, hvor stor sandsynligheden er for, at patienten vil få gentagne farlige rytmeforstyrrelser i hjertet inden for 30 dage. På den måde kan lægen gribe ind eller ændre behandlingen af patienten inden rytmeforstyrrelserne kommer igen, fortæller Tariq Osman Andersen.

Teknologien kan gavne alle patienter med en ICD (en avanceret pacemaker, der kan give elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald) som er telemonitorerede.

- I øjeblikket har vi første version af systemet kørende, og vi laver et feasibility studie med lægerne på Hjertecentret på Rigshospitalet her i 2019, som skal evaluere algoritmen i klinisk praksis for at vurdere, hvor godt den performer i virkeligheden med rigtige patienter og hvor tilfredse klinikerne er. Målet er at teste i alt 100 patientcases.

I Vital Beats eksperimenteres der også med at bringe wearables i spil til at indsamle aktivitetsdata på ICD-patienter og dermed forbedre SafeHeart og potentielt udvikle andre alarmer til tidlig sporing af forværring.