7. maj 2020

Datalogistuderende skaber løsninger til Falck

Samarbejde

Efter at have fulgt ambulanceredderes, sygeplejerskers og lægers samarbejde i Region Sjællands akutberedskab er ni kandidatstuderende fra Datalogisk Institut kommet med designforslag til Falck’s IT-systemer. De studerende glæder sig til at se, om deres forslag kan komme til at gøre en forskel for, hvordan de sundhedsprofessionelle samarbejder.

Falck-ambulance kører på vej.

Forestil dig, at du er ambulanceredder. Du står med en persons liv i hænderne og skal tage medicinske beslutninger på kort tid. I disse situationer har du brug for al den information, du kan få adgang til, såsom om personen har kroniske sygdomme, allergier eller tidligere medicinsk behandling – og hvert sekund du ikke handler kan øge risikoen for en dødelig udgang.

Information er vital for ambulanceredderes arbejde, også i akutberedskabet i Region Sjælland. Det noterede en gruppe datalogistuderende sig, da de fulgte sygeplejesker, læger og ambulanceredderes arbejde og brug af teknologi i regionen i forbindelse med deres kandidatkursus i Collaborative Computing.

- En beslutning som lægen egentlig kun havde behøvet at overveje i to sekunder bliver nogle gange forlænget, fordi de f.eks. skal ringe på kryds og koordinere eller afklare situationens vigtige oplysninger, siger Benjamin Størup Olsen, der er kandidatstuderende på datalogi.

Hans medstuderende Kirke Kjellberg tilføjer, at det samme gør sig gældende på akutmodtagelserne, hvor den seneste information fra ulykkesstedet kan være vigtig for lægerne, men nogle gange ikke være ordentlig tilgængelig:

- Og det er selvom ambulanceredderne allerede har skrevet alle de vigtige informationer ind i et computersystem, der hedder PPJ, som lægerne også kan tilgå på hospitalerne. Så informationen er tilstede, den bliver bare ikke brugt.

Kan effektivisere kommunikationen

Informationssystemet PPJ er bare ét eksempel på et vigtigt system, som de studerende foreslår at lave socio-teknologiske forbedringer til. De to studerende har sammen med syv andre kandidatstuderende i datalogi lavet undersøgelser af samarbejdet og samarbejdsteknologier i flere forskellige led af akutberedskabet. Resultaterne og designideerne blev præsenteret til Falck Ambulance DK ved afslutningen på kurset. Resultaterne identificerer udfordringerne i akutarbejdet særligt i forbindelse med koordinering mellem forskellige instanser såsom ambulancer og skadestuer. Designideerne forslår, hvordan ændringer i teknologien kan være med til at understøtte sundhedspersonalets samarbejde bedre.

For eksempel fungerer det omtalte PPJ-system i dag ikke som et såkaldt samarbejdssystem, men er i stedet et ”informationsopsamlingssystem”, der laver statistik på reddernes arbejde. Både Benjamin Størup Olsen og Kirke Kjellberg kan dog se potentiale i at gøre IT-systemet mere samarbejdsorienteret. Blandt andet er det vigtigt, at brugerne oplever, at IT-systemet giver dem relevant opdateret informationer, når de har behov for disse, og at systemet giver dem det på en brugervenlig måde.

- Hvis de følger vores råd, så er vi ret overbeviste om, at kommunikationen mellem de forskellige funtkioner kan blive mere effektiv, siger Kirke Kjellberg.

Succesfuldt samarbejde

Ideerne som de studerende fremlagde for Falck blev taget godt imod af samarbejdspartneren Falck Ambulance DK.

- Det har været rigtig interessant at samarbejde med de studerende på DIKU og super interessant med perspektivet omkring samarbejdsteknologier. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet til begges bedste, siger Jannie Lauersen, der er senior manager i Falck Ambulance DK.

Det er ikke kun for Falck Ambulance DK, at samarbejdet har været givende. For Benjamin Størup Olsen har projektet været så spændende, at han har valgt at arbejde videre med det i sit speciale:

- Det har været interessant at arbejde med Falck, og så er det jo rigtig fedt at se, at de går videre med det vi kom med. Nu glæder jeg mig til at se om de kan bruge det til noget.

For Kirke Kjellberg har projektet været en øjenåbner:

- Det er bare noget andet at være ude ved brugerne og se, hvordan deres arbejdsgang er frem for at læse om den i en bog. Når man ser, hvordan de bruger, eller ikke bruger, teknologien, så forstår man virkelig vigtigheden af, at man skal lytte til brugerne, når man udvikler.

Og det er netop vigtigt, at de studerende oplever, hvad professionelt samarbejde er for en størrelse, idet dybdegående forståelse af arbejdspraksis er vigtig, når man designer samarbejdssystemer, fortæller Pernille Bjørn, der er professor og underviser i faget Collaborative Computing:

- De studerende, vi uddanner, skal ud og lave rigtige IT-systemer til rigtige mennesker, og derfor er det vigtigt, at de studerende kan lave komplekse systemer, der tager højde for f.eks. forskellige og komplekse arbejdsprocesser. Samarbejdet med Falck Ambulance DK har været en unik mulighed for de studerendes læring og oplevelse af virkelige fremtidige arbejdsopgaver.

Det succesfulde forskningssamarbejde mellem DIKU og Falck Ambulance DK fortsætter med nye projekter den kommende tid.