24. august 2020

Mindeord for lektor emeritus Jyrki Katajainen

Nekrolog

Jyrki Katajainen, lektor emeritus ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU), er den 13. august 2020 gået bort efter længere tids sygdom. Han blev 62 år.

Portræt Jyrki KatajainenFinskfødte Jyrki Katajainen kom til DIKU i 1991 fra Turku Universitet i Finland, og har været tilknyttet DIKU lige siden. Igennem de næsten 30 år på DIKU har Jyrki Katajainens forskning centreret sig omkring klassisk algoritmeforskning og performance engineering. Sammen med sine medforfattere designede han en lang række algoritmer og datastrukturer, der forbedrede den hidtidigt bedste asymptotiske køretid og pladsforbrug for problemer inden for sortering, geometri, datakomprimering, dataanalyse m.m.. Nogle af hans datastrukturer er beskrevet i Donald Knuths The art of computer programming, hvilket betragtes som en stor ære.

De sidste 20 år på DIKU var han leder for Performance Engineering Laboratory, hvor han stod i spidsen for udviklingen af effektiv implementering af algoritmerne i umiddelbart brugbare programbiblioteker, samt en række projekter finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

Han har bidraget til at tiltrække flere internationale konferencer til København, senest i sommeren 2019, hvor den 22. udgave af International Symposium on Fundamentals of Computation Theory blev afholdt på Københavns Universitet.

En engageret og ambitiøs underviser og vejleder

Som underviser var Jyrki usædvanligt engageret. I sin undervisning var de studerende vidner til hele hans følelsesregister. Fra den helt store begejstring og glæde til udråb som ”I hate this kind of research”.

Han var den slags underviser, der kræver meget af sine studerende og havde et højt ambitionsniveau med ønsket om, at de skulle lære så meget som muligt om emnet og fra så mange forskellige vinkler som muligt.

Igennem årene på DIKU har Jyrki vejledt flere end 35 specialer. En tidligere specialestuderende udtaler ”Også som specialevejleder var han meget engageret og opmuntrende. Han kunne fornemme, hvor man havde brug for feedback, og hvor man kunne klare sig selv. Og man var ikke i tvivl om, at det betød meget for ham, at man fik lavet et godt projekt.”. For den pågældende specialestuderende betød det bl.a., at han fik skrevet en forskningsartikel, der blev accepteret ved en konference i Canada – det kickstartede hans forskningskarriere.

Et unikum, der gik sine egne veje

I 2006 udgav Jyrki bogen Reengineering a university department med hans take på, hvordan et institut bør drives. For Jyrki vidste, hvad han ville, og gjorde det – på sin egen måde. Han gik sine egne veje, men altid med et blik for hvad, han mente, var bedst for DIKU.

Jyrki Katajainen gik på pension for blot et halvt år siden, hvorefter han har været tilknyttet som emeritus. Han var et unikum, noget alle forskningsinstitutter bør give plads til. Han efterlader sig seks voksne børn: Mickel, Max, Maj, Sini, Eevi og Olli. Æret være hans minde.