21. juli 2020

Ny checkliste skal hjælpe det offentlige med at anvende kunstig intelligens forsvarligt

Kunstig Intelligens

Ny specifikation fra Dansk Standard skal gøre det lettere at arbejde med kunstig intelligens for offentlige myndigheder, samtidig med at den også skal sikre, at udviklingen sker på etisk forsvarlig vis. Professor i softwareudvikling fra Datalogisk Institut Thomas Hildebrandt har været pennefører på den nye specifikation.

Checkliste

Både politikere og leverandører af teknologi presser på for at udvikle smarte effektiviseringsløsninger med kunstig intelligens, der kan spare det offentlige både tid og penge.

Men indtil nu har der ikke eksisteret nogen håndgribelige guidelines til at hjælpe med, at den hypede teknologi udvikles på en forsvarlig måde.

Thomas Hildebrandt, professor på Datalogisk Institut, Københavns Universitet, står bag udformningen af en ny specifikation om kunstig intelligens’ anvendelse i offentlig sagsbehandling, der nu for første gang giver udviklere og myndighedere en værktøjskasse til gøre netop det.

- Kunstig intelligens kan skabe mistillid til samfundets institutioner og potentielt diskriminere i forhold til fx køn og race. Derfor er det vigtigt at tænke sig grundigt om, når man overvejer at tage denne teknologi i brug. Med den her specifikation har vi lagt et håndgribeligt og systematisk værktøj frem til at hjælpe med dette, siger Thomas Hildebrandt.

Sparer mistillid og penge

Specifikationen, som er første skridt på vejen til en egentlig standard, består af en række spørgsmål, der fungerer som en checkliste. Det er ikke egentlige krav eller retningslinjer.

 I specifikationen oplistes systematisk en række spørgsmål til hvert led af processen i udviklingen af en ny kunstig intelligens, og hvem spørgsmålene bør stilles til. Svarene skal sikre et mere helstøbt slutprodukt, der virker til alles bedste.

- Vi har set for mange eksempler på, at løsninger er blevet skrottet, fordi der blev rejst tvivl om løsningens lovlighed eller anvendelighed. Det kan imødekommes ved at sikre inddragelse meget tidligt i processen, som de her guidelines lægger op til. Det kan spare en masse mistillid til det offentlige og selvfølgelig også penge, siger Thomas Hildebrandt.

Det er Dansk Standard, der sammen med en lang række eksperter står bag specifikationen. De har også udviklet en specifikation med guidelines til bedst at sikre gennemsigtighed i kunstig intelligens.

Thomas Hildebrandt fremlægger specifikationens principper på Dansk It’s virtuelle OffDig Week 2020 den 27. august 2020.