29. juni 2021

Dansk Data Science får ekstra boost: Alle kan søge støtte hos nyt akademi

Data Science

Går du med en god idé til et ph.d.-projekt, et kursus eller en event med datavidenskab som omdrejningspunkt? Så har du snart mulighed for at søge støtte hos det nye Danish Data Science Academy, som skal hjælpe med at uddanne flere datavidenskabelige eksperter og styrke det danske forskningsmiljø.

Grafisk illustration af Danmark
Foto: Shutterstuck

De seneste år er der blevet investeret betydeligt i datavidenskabelige forskningsprojekter, men der bliver stadig uddannet langt færre datavidenskabelige eksperter, end samfundet efterspørger.

Samtidig skal videndelingen og samarbejdet i det danske datavidenskabsmiljø styrkes, hvis Danmark skal kunne konkurrere med andre førende lande og lave datavidenskabelig forskning i verdensklasse.

Disse udfordringer vil det nye nationale Danish Data Science Academy hjælpe med at løse. Med 184 millioner kroner i støtte fra Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN vil akademiet især støtte uddannelse af unge forskere i datavidenskab på tværs af universiteter og fag.

Hos akademiet kan alle, der har en god ide til et ph.d.- eller postdoc-projekt, undervisnings- og kursusaktiviteter samt møder og konferencer inden for datavidenskab, søge støtte. Det glæder næstformand for bestyrelsen i Danish Data Science Academy, professor Anders Krogh.

- Modsat mange andre muligheder for at søge ph.d.-stipendier behøver ansøgninger til Data Science-akademiet ikke at være indenfor et eksisterende projekt. Det vil sige, at personer med et ønske om at skrive en ph.d.-afhandling kan søge frit ud fra deres egne interesser, så længe de har en vejleder tilknyttet fra et dansk universitet, siger Anders Krogh og fortsætter:

- At akademiet vil bevilge fuldt finansierede åbne projekter vil gøre det nemmere at få flere ph.d.-studerende inden for datavidenskab. Vi er åbne for ansøgninger fra alle universiteter, og der er frit spil i forhold til emner – så længe datavidenskabelige metoder indgår som en væsentlig del. Det er vigtigt for os at skabe et gennemskueligt akademi, hvor du ikke behøver at være inde i varmen for at søge støtte.

Støtter også rejser, kurser og konferencer

Den åbne tilgang gælder også støtte til andre initiativer, som vil styrke dansk datavidenskab. Danish Data Science Academy vil hovedsageligt støtte og udføre tre typer af aktiviteter:

  • Unge forskere og studerende: Udover stipendier til ph.d.- og postdoc-projekter vil det også blive muligt for både danske og internationale studerende at søge om rejsestipendier.
  • Kurser: Økonomisk støtte til kurser og aktiviteter, der udvikler nye eller forbedrede undervisnings- og træningsforløb inden for datavidenskab. Akademiet vil desuden skabe et forum for national koordinering og erfaringsudveksling mellem universiteterne og deres aftagere.
  • Events: Støtte til og afvikling af møder, konferencer og symposier med det formål at skabe internationalisering, fællesskab, netværk og videndeling på tværs af faggrænser, institutioner og sektorer.

Hvor og hvornår kan jeg søge?

Den første ansøgningsrunde for ph.d.-projekter er planlagt til efteråret 2021, således at de bevilgede ph.d.-projekter kan begynde i foråret 2022. Besøg akademiets hjemmeside her, hvor der vil blive tilføjet mere information løbende.

 

Kontakt

Anders Krogh
Næstformand i Danish Data Science Academy
Professor, Datalogisk Institut og leder for Center for Health Data Science
akrogh@di.ku.dk

Caroline Wistoft
Kommunikationskonsulent
cawi@di.ku.dk

Læs også