11. december 2023

Kommunikation forvandler overvågning til kvalitetskontrol

HOSPITALER

Kirurgi kunne være mere sikkert, hvis operationsstuerne blev overvåget lige så systematisk som andre højrisikobrancher. Hospitalspersonalet ønsker at forbedre patienternes sikkerhed, men bryder sig ikke om følelsen af en Orwellsk Big Brother, der holder øje med dem. Studerende fra Københavns Universitet har gået implementeringen af et AI-støttet sporingssystem på Rigshospitalet efter i sømmene.

Gruppe af kirurger på operationsstue
Kommunikation er nøglen til at kunne tracke kirurgiske fejl uden at skabe modstand blandt personalet. Derfor designede de studerende et kommunikations- og samarbejdsværktøj til at udvikle teknologi og organisation sammen.

Nyhed produceret af Copenhagen Science City

For hver syvende operation i Danmark fører mindst én til komplikationer. Ofte på grund af det, læger og sygeplejersker gør - eller ikke gør - under operationen. Derfor har Rigshospitalet installeret sporingssystemet "Operating Room Black Box" fra det canadiske firma Surgical Safety Technologies. En gruppe studerende fra Københavns Universitet udviklede en prototype på et kommunikationsværktøj i samtale med seks medlemmer af operationspersonalet og ledelsen som et case-studie i deres uddannelse i konceptudvikling og innovation.

- Ledelsen ville tale om systemet som sporing, mens personalet ofte kaldte det overvågning. Det er vigtigt for personalet at føle sig informeret om, hvem der ser videoerne, og hvad dataene vil blive brugt til. Mange af dem ville have sikkerhed for, at det kunne bruges til at finde og reparere strukturelle og organisatoriske forhindringer for at forbedre patientsikkerheden, siger Feliz Bloch, som er studerende på uddannelsen i Kommunikation og IT på Københavns Universitet.

Billede af de studerende, der har lavet projektet
Holdet af studerende, der kiggede på Operation Room Black Box, var Andreas Maina Jørgensen, August Maigaard Rubin, Allberte Villefrance og Feliz Bloch. De blev vejledt af lektor Naja Holten Møller fra Datalogisk Institut. På billedet ses Feliz, August og Allberte.

Operation Room Black Box er et kamerasystem, hvor optagelserne sendes til Canada for at blive analyseret af en trænet kunstig intelligens. De gør angiveligt data anonyme, men de studerende oplevede, at personalet ikke var overbevist. De følte en mangel på klare svar og havde hverken tid eller lyst til at søge information i en stresset arbejdsdag.

- Vores første prototype af samtaleværktøjet var egentlig bare et stykke printet karton med plads til post-it-noter. Det gav vores interviewpersoner mulighed for at deltage i designet af værktøjet. Det gav os også mulighed for at opdage, at næsten al mistillid i Operation Room Black Box kom fra en oplevet mangel på kommunikation. Vores endelige prototype vil være en trykt flyer med samtalestartere og andre involveringsværktøjer. Med mindre tilpasninger håber vi, at vores løsning kan hjælpe med at indføre og acceptere de fleste sporingsteknologier i komplekse organisationer som Rigshospitalet, siger Allberte Villefrance, som også er studerende på uddannelsen i Kommunikation og IT på Københavns Universitet.

Værdien i teknologiske løsninger

Kommunikation og IT er en tværfagligt uddannelse, der undervises af undervisere fra Humaniora og Datalogi, begge på Københavns Universitet. Kurset "Konceptudvikling og innovation" er specifikt rettet mod at sikre, at ny teknologi skaber værdi for sine brugere. Hvert kursus afsluttes med et case-studie, hvor de studerende får mulighed for at bruge deres nyvundne færdigheder sammen med rigtige brugere.

- Der er masser af god teknologi derude, men den gør ingen nytte, hvis ingen vil bruge den. Vi uddanner vores studerende til at blive brobyggere. Hvis de kan hjælpe potentielle brugere med at se værdien i teknologien, bliver vejen til adoption meget kortere, siger Naja Holten Møller, lektor, Institut for Datalogi, Københavns Universitet. 

Hos Rigshospitalet har OR Black Box været i drift siden 2020 og har fulgt over 700 operationer. Udover at forbedre patientsikkerheden er håbet også, at videoovervågning vil hjælpe unge kirurger med at lære deres håndværk hurtigere ved at videoanalysere deres arbejde. Lidt ligesom eliteatleter har gjort i årevis.

- Vi ser så mange fordele ved video-tracking med OR Black Box på operationsstuer, så accept blandt personalet er helt afgørende. Jeg er imponeret over, at studerende på Københavns Universitet var i stand til at identificere nogle af de største forhindringer for at indføre denne teknologi, og endnu mere, at de er kommet op med en mulig løsning på bare et par uger, siger Jeanett Strandbygaard, overlæge i gynækologi, lektor og projektleder for OR Black Box Rigshospitalet.

Kontakt

Naja Holten Møller
Lektor
Datalogisk Institut, Københavns Universitet
naja@di.ku.dk 

Emner

Læs også