DIKU Bits

Banner: Indsigt - Inspiration - Motivation

Kom tættere på DIKUs forskning og bliv inspireret via denne foredragsrække, som er åben for alle, men formidles på et bachelor-niveau.

Hver anden tirsdag til frokost giver en DIKU forsker en præsentation af et specifikt forskningsområde. Foredragene vil give dig et indblik i DIKUs forskellige forskningsområder, motivere dig til at følge din interesse inden for datalogi og forberede dig til at vælge et emne til dit bachelorprojekt.

DIKU Bits er arrangeret af VILU, studielederne på DIKU samt Datalogisk Fagråd (DIKU Fagråd)

Find information in English here