27. februar 2019

Anders Aamand modtager Eliteforsk-rejselegat 2019

ELITEFORSK

Anders Aamand, der er ph.d.-studerende på Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU), er en af dette års prismodtagere af et EliteForsk-rejselegatet på 200.000 kr., der uddeles den 28. februar af Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers. Anders forsker i effektive algoritmer og hash-funktioner, der kan skabe forbedringer i computere.

Anders Aamand fra et tidligere besøg i USA (Grand Canyon). Denne gang skal han længere østpå.
Anders Aamand fra et tidligere besøg i USA (Grand Canyon). Denne gang skal han længere østpå.

Eliteforsk-rejselegat skal udbygge algoritmisk viden på bl.a. MIT i USA

DIKUs stolte modtager af dette års prestigefyldte EliteForsk-rejselegat Anders Aamand, der til daglig har sin gang blandt algoritmeforskerne i forskningscentret Basic Algorithms Research Copenhagen (BARC) på DIKU, glæder sig til at få mulighed for at komme ud til nogle af verdens bedste universiteter ogudvekslet algoritmiske tanker og ideer med førende forskere fra bl.a. Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston og Columbia University i New York.

Anders har været optaget af matematik siden gymnasiet

Anders’ interesse for matematik startede i gymnasiet, hvor han deltog i Georg Mohr-Konkurrencen (en national matematikkonkurrence for gymnasieelever) og senere også i Den Internationale Matematikolympiade.

Hans interesse gik i gymnasieårene især på fagene kombinatorik og diskret matematik. En ét-årig masteruddannelse på Cambridge University gjorde det muligt at dyrke denne interesse. Sidenhen var Mikkel Thorup, hvis algoritmeforskning involverer masser af kombinatorik og grafteori, en oplagt ph.d-vejleder.

Fra kombinatorik til forskning i hash-funktioner

I dag er Anders i gang med en ph.d.-uddannelse på DIKU inden for disciplinen hashing-funktioner, dvs.repræsentation og kategorisering af data ved hjælp af tilfældige funktioner, en underdisciplin til algoritmik.

Anders beskriver hashing således:

- Jeg tænker ofte på data som en samling bolde i forskellige farver, som skal fordeles i spande ved hjælp af hashfunktionen. Hvis jeg senere bliver spurgt, om en bold af en given farve var en del af min data, kan jeg med hashfunktionen beregne, hvilken spand den i så fald ligger i.

En helt tilfældig hashfunktion vil med stor sandsynlighed fordele boldene nogenlunde ligeligt i spandene, men den ville kræve alt for meget lagerplads at repræsentere. I praksis benytter man derfor pseudotilfældige hashfunktioner, som kræver mindre plads. Faren er dog, at de afhængigt af formålet ikke altid er kraftfulde nok. Det er en interessant opgave samt en stor forskningsmæssig udfordring at finde ud af, hvor kraftfulde hashfunktioner man har brug for i forskellige sammenhænge.

Turen går til USA – Boston og New York

EliteForsk-rejselegatet skal primært bruges til et studieophold ved det yderst anerkendte Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston og et ophold ved Columbia University i New York i perioden marts til september 2019. Her får Anders mulighed for at arbejde sammen med nogle af verdens mest talentfulde ph.d.-studerende og forskere inden for sit forskningsfelt.

Forhåbentlig vil opholdet resultere i spændende forskningsresultater med nye samarbejdspartnere samt nye kontakter og venskaber.