9. oktober 2020

Institutleder om sexisme på universiteterne: Tak fordi I står frem - vi skal have fokus på kulturen

Sexisme og diversitet

Den 8. oktober 2020 udgav Politiken en liste over 689 kvinder og mænd fra danske universiteter, der har oplevet sexistisk adfærd mod sig selv eller andre i den akademiske verden. DIKUs institutleder Mads Nielsen ønsker at takke alle for at sætte temaet på dagsordenen. Nu skal vi i arbejdstøjet.

Screenshots fra Politiken overskrifter
Overskrifter fra Politiken

Mads Nielsens kommentar til sexismedebatten

På DIKU er alt ikke, som vi kunne ønske det. Vi har i længere tid haft fokus på diversitetsproblemer og sexisme både blandt de studerende, blandt de ansatte samt de studerende og ansatte imellem. Vi har undersøgt problematikkerne, vi har drøftet emnet i flere fora, vi har forsøgt at agere på forskellige måder, men vi er langt fra i mål.

Derfor glæder det mig, at et stort antal berørte medarbejdere på danske universiteter har bidraget til, at diskussionen nu også igangsættes på universiteterne.

Jeg ønsker, at vi som arbejdsplads og uddannelsesinstitution får skabt en kultur, hvor alle bliver mødt med den respekt, de har krav på. En kultur hvor alle kan nå deres mål og blive succesfulde inden for det, de drømmer om, både som studerende og ansat.

Vi skal sikre, at flertallet, den dominerende kultur, ønsker og bidrager til anstændig opførsel og sikrer fælles muligheder på arbejdspladsen, i undervisningslokalerne, i kantinerne og i sociale sammenhænge. Der skal være opbakning til at sige fra - både for dem der oplever problemerne på sig selv og andre der måske kun ser problemerne udefra. Og der skal være opbakning til at hjælpe den gode kultur på vej. Vi skal udrydde lommerne med dårlig kultur, og det skal vi arbejde med i endnu højere grad fremadrettet.

På DIKU vil vi have et bredt fokus på diversitet, ligestilling, sexisme og inklusion. Vi skal italesætte problematikkerne og tale sammen om dem.

Derudover har vi et konkret initiativ på vej, der skal bidrage til både at gøre os klogere på men også at gøre op med sexisme og krænkende adfærd og samtidig bidrage til større diversitet og ligestilling blandt DIKUs ansatte og studerende.

Vi er i øjeblikket ved at ansætte en ph.d.-studerende, der både skal forske i og forstå kompleksiteterne i de forskellige temaer i en datalogisk kontekst, og samtidig får personen rollen som Diversity Chair, der skal bringe forskningen i spil bl.a. ved at rådgive DIKUs ledelse og medarbejdere.

Det er én vej til at skabe et positivt miljø og en inklusiv kultur for alle, og vi er spændte på at få det skudt i gang. Vi forventer at have fundet den rette kandidat inden årets udgang. Forskningen vil på sigt blive spredt ud til hele Københavns Universitet.