26. juli 2019

130 flere optagne på datalogiske uddannelser på KU

Optagelsestal

Lige efter midnat i nat den 26. juli 2019 fik 373 ansøgere svar på, at de var optaget på en af de tre datalogiske uddannelser på Københavns Universitet i år. Det er en stigning på 53,5 procent i forhold til sidste år.

Studerende

Udvidelsen i antal pladser skyldes hovedsageligt de to nyoprettede bacheloruddannelser, Datalogi-økonomi og Machine learning og datavidenskab, der begge kan melde alt udsolgt. Uddannelserne har fået en ualmindelig flot start med meget høje ansøgningstal og har derfor også lagt ud med optagelseskvotienter i den højere ende – henholdsvis 8,2 og 8,6.

- Vi er rigtigt glade for, at så mange har fundet vores nye uddannelser attraktive, og vi glæder os til at byde de nye studerende velkommen på eksisterende som på nye uddannelser. Vi har endnu engang forøget kapaciteten på teknisk hårde IT-uddannelser på KU med over 50% i et forsøg på at efterkomme arbejdsmarkedets efterspørgsel af vore dimittender, siger Institutleder på Datalogisk Institut, Mads Nielsen.

2018 2019
Antal optagne Antal kvinder / mænd Kvotient Antal optagne Antal kvinder / mænd Kvotient
Datalogi 243 45 / 198 7,8 247 39 / 208 7,0
Datalogi-
økonomi
- - - 63 16 / 47 8,2
Machine
learning og
datavidenskab
- - - 63 9 / 54 8,6
Samlet 243 45 / 198 - 373 64 / 309 -


Det er lykkedes at finde en plads til alle, der har ønsket at læse den klassiske bacheloruddannelse i Datalogi. Fortryder man ikke at have søgt i år, er alle pladser således optaget, men det er muligt at søge om en standbyplads. Det kræver dog, at man har en adgangsgivende eksamen med et gennemsnit eller en eksamen, der kan omregnes til et dansk karaktergennemsnit.

På landsplan er bacheloruddannelserne i Datalogi i år rykket ind i top 25 over landets største uddannelser.