10. oktober 2019

Sikkerhedsforskning i fokus til DIKU Alumnedag 2019

ALUMNEDAG

Flere end 100 alumner havde tilmeldt sig DIKU Alumnedagen 2019 for at høre om Sikkerhed på mange planer. Men først var der generalforsamling, hvor den konstituerede bestyrelse: Ioana Mogensen (formand), Simon Søe Nissen, Gorm Raabo Larsen og Peter Carstensen blev enstemmigt valgt til at arbejde for flere alumnearrangementer i den nystiftede DIKU Alumneforening.

Alumner

Sikkerhed er et tema, der er mere hot en nogensinde. Men sikkerhed kan også belyses fra rigtig mange vinkler - fra et helikopterperspektiv og nede i den enkelte algoritme. De inviterede talere nåede hele raden rundt fra makro- til mikroperspektiv. Desværre var der afbud fra en enkelt oplægsholder, men det gav mere tid til spørgsmål og svar fra salen, der som sædvanlig bidrog ivrigt til dialogen med oplægsholderne.

Institutleder Mads Nielsen indledte showet med sin obligatoriske 'What's new at DIKU'-oplæg, hvor han bl.a. omtalte instituttets høje vækstrate (11% over de seneste 5 år), den succesfulde introduktion af to nye it-uddannelser (Datalogi-økonomi samt Machine Learning og datavidenskab) samt DIKUs flotte placering på den europæiske CS Ranking (nr. 14 i Machine Learning, nr. 5 i Natural Language Processing og nr. 3 i Algorithms & Complexity).

Hele seancen blev streamet live og kan genses som videoklip ud for de enkelte foredragsholdere nedenfor. Nyd stemningsbillederne!

Mads Nielsen holder sin tale til nationen: What's new at DIKU? (klik for at se video)
Mikkel Vedby Rasmussen, dekandet Samfundsvidenskabelige Fakultet, professor og ekspert i sikkerhedspolitik. On Robots and Generals – Decision-Making in a time of Automated Security (klik for at se video)
Lektor Ken Friis Larsen fra DIKU: The Revolution of Verified Software: How Formal Methods Eliminate Security Bugs in Today's Systems (klik for at se video)
Thomas Hildebrandt, DIKU-Professor/Head of Section for Software, Data, People & Society: Pro-active Security and Privacy in Computer-supported Case Management
Henrik G. Jensen, Lead Data Scientist at Securitas AB: Risiko i tid og sted - data science i verdens største sikkerhedsselskab.