10. januar 2020

Gymnasielærere og -elever skal på ekspedition i en verden af data

IT-uddannelse

Et nyt projekt skal skabe mere motiverende, aktiv og praksisnær IT-undervisning i gymnasierne, der appellerer bredt blandt eleverne. Projektet vil blandt andet styrke Informatik-faget ved, i samarbejde med gymnasielærere, at udvikle nye undervisningsformer og læringsforløb, der tager udgangspunkt i forskning fra Københavns Universitet.

Elever arbejder kreativt og digitalt

- Med et samfund der skriger på arbejdskraft inden for IT-området og en hverdag der i større og større grad påvirkes af algoritmers beslutninger, er der et enormt behov for, at danske unge klædes på til denne virkelighed. Formålet med projektet er således at rodfæste faget Informatik solidt i gymnasiet med undervisning på et fagligt højt niveau, der appellerer bredt til alle elever, siger Martin Dybdal, datalogi-didaktisk specialist på Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU).

I flere år har Martin Dybdal arbejdet aktivt for at give sin datalogiske passion videre til andre og nyeste skud på stammen er projektet Dataekspeditioner, der netop har modtaget 6 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

- IT-området som fag i både grundskoler og gymnasiale uddannelser har i en længere periode været underprioriteret, og det er kun for nyligt blevet et politisk opmærksomhedspunkt. Med det nye projekt håber vi på at kunne øge IT-fagligheden hos gymnasielærerne, skabe nye undervisningsformer og læringsaktiviteter samt øge motivationen blandt flere gymnasieelever, siger Martin Dybdal.

Læring med udgangspunkt i virkeligheden

Projektet vil forløbe over ca. tre år og skydes i gang med et halvt års forløb for gymnasielærere, der sammen med forskere fra Københavns Universitet skal være med til at udvikle IT-læringsaktiviteter til gymnasierne. Involveringen af lærerne skal sikre, at forløbene passer til virkeligheden ude på gymnasierne, og bidrage til større medejerskab blandt lærerne, samt bedre forankring af forløbene på gymnasierne. 

Læringsforløbene skal baseres på cases fra forskning i krydsfeltet mellem datalogi og andre fagområder:

- På DIKU indgår en lang række af vores forskere i interdisciplinære samarbejder. I projektet vil vi identificere samarbejder, der kan benyttes i en undervisningssammenhæng for dermed at give eleverne mulighed for at arbejde problembaseret med både autentiske problemer og autentiske arbejdsformer, siger Martin Dybdal.

Forløbet afsluttes med, at de involverede gymnasielærere afholder et kursus for andre gymnasielærere, så de ligeledes kan få gavn af de udviklede læringsforløb. På sigt skal læringsaktiviteterne kunne skaleres til mange gymnasielærere og gymnasieklasser.

Og nu skal eleverne på ekspedition

Næste skridt i rejsen er de såkaldte dataekspeditioner, hvor gymnasieklasser kommer på besøg på universitetet og bliver introduceret for cases, forløb og værktøjer, så de er klædt på til at kunne løse problemerne.

Herefter får de tid til at arbejde med deres case over en periode tilbage på gymnasiet med vejledning fra deres lærer for til sidst at samles på universitetet igen og præsentere deres løsninger.

- Udover at udvikle dataekspeditioner, der kan tænkes direkte ind i Informatik-faget, vil vi også sigte efter at de udviklede læringsaktiviteter kan tænkes ind som tværfagligt emne i andre fag eller i større tværfaglige opgaver i gymnasiet, fx studieretningsprojekter. Og det giver rigtig god mening, da datalogi er blevet en ny arbejdsmetode i nærmest alle andre fag, siger Martin Dybdal og afslutter:

- Vi håber, at projektet kan bidrage til ikke blot en styrkelse af de IT-faglige lærermiljøer i gymnasiet, men også en øget motivation blandt eleverne på tværs af køn og faglig profil – og i sidste ende at flere vælger Informatik som valgfag i gymnasierne samt en IT-uddannelse efter gymnasiet.