13. januar 2021

Nyt forskningsprojekt undersøger: Kan teknologi give mere retfærdig asylbehandling?

Asylbehandling

Ved at kombinere metoder fra jura, datalogi og sundhedsvidenskab sigter nyt forskningsprojekt mod at finde svar på, hvorfor asylsager får vidt forskellige udfald i Norden.

Asyl

I mange år har de europæiske asylsystemer været lidt af en "black box” for både ansøgere og fagpersoner. Til trods for årtier med harmonisering af regler og international retspraksis er det stadig sådan, at asylansøgere tilsyneladende har vidt forskellige chancer for asyl alt efter hvilket land, de søger i. Det gælder også blandt de nordiske lande.

Asylansøgere fra Somalia havde fx i 2018 8% chance for at få asyl i Danmark, mens de i Norge havde 34% og i Sverige havde 48% chance. Disse variationer har ført til gentagne politiske beskyldninger om “asyllotteri”.

Med udgangspunkt i en unik adgang til tusindvis af domme, dataspor og medicinske rapporter som indgår i sagsbehandlingen af asylansøgere i Danmark, Norge og Sverige, vil et nyt forskningsprojekt afdække de spor og mønstre som gør, at nationale asylbeslutninger kan falde forskelligt ud i de skandinaviske lande imellem. Projektet er døbt: NoRDASiL.

Mere etisk behandling med teknologi?

Mens forskningen hovedsageligt er forankret hos Det Juridiske Fakultet, så vil Datalogisk Institut bidrage til projektet med forskning i data-science både fra et teknologisk og et sociologisk perspektiv:

- Med dataen fra de mange fagområder vil vi forsøge med vores algoritmer at spotte nogle mønstre i, hvorfor der er stor forskel i behandling af asylansøgere. Og så vil vi se om teknologien kan anvendes til at give en mere retfærdig og etisk behandling, siger Thomas Hildebrandt, der er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.

Håbet er, at NoRDASiL både kan  skabe en bedre forståelse af juridiske beslutningsprocesser og være med til at sikre en kritisk tilgang til igangværende og fremtidig brug af teknologier og algoritmer i sagsbehandlingen. Projektet er blevet udviklet i samarbejde med partnere i Oslo og Uppsala.

15 mio. NOK bevilling

Projektet er støttet af NordForsk under det nye forskningsprogram Nordic Programme for Interdisciplinary Research, der skal støtte videnskabelige nybrud på tværs af faglige discipliner. Mere end 300 projekter har søgt om finansiering og kun 12 er blevet udvalgt herunder NoRDASiL. Projektet modtager samlet knap 15 millioner norske kroner, hvoraf 7,8 millioner tilfalder Københavns Universitet.

Prodekan for forskning ved Det Juridiske Fakultet, Henrik Palmer Olsen, bemærker særligt projektets klarlæggelse af et betydningsfyldt og vanskeligt problemfelt:

”Med bevillingen fra Nordforsk etableres et unikt tværfagligt samarbejde mellem retsvidenskab, medicin og datalogi, hvor en af de store samfundsmæssige udfordringer vi står overfor: håndteringen af flygtningestrømme indenfor rammerne af en fælles europæisk retlig regulering belyses.”