7. juli 2023

IT-uddannelserne på Københavns Universitet modtager over 2000 ansøgninger

ANSØGNING

Københavns Universitet oplever igen i år en stigende interesse fra unge, der ønsker en karriere inden for it. Ved ansøgningsfristens udløb den 5. juli har KU modtaget i alt 2298 ansøgninger med en it-uddannelse på ønskelisten, hvilket er en stigning på 17% i forhold til sidste år.

Studerende på Datalogisk Institut på Københavns Universitet
It-uddannelserne på Københavns Universitet bevarer deres stærke position. Særligt uddannelserne inden for kunstig intelligens oplever en stigende popularitet og tiltrækker mange ansøgere.

Efterspørgslen af it-specialister har i flere år været høj, og hele 50,4% af ansøgerne til KU’s syv it-uddannelser har valgt at sætte deres kryds ved de teknisk tunge it-uddannelser på DIKU, der er med til at dække det stigende samfundsbehov. 

Særligt bacheloruddannelserne i Datalogi-økonomi og Machine learning og datavidenskab oplever fremgang med en stigning i det samlede antal af ansøgninger på henholdsvis 5,8% og 9,2%, mens der er en mindre nedgang i antallet af ansøgninger til bacheloruddannelsen i Datalogi.

Kunstig intelligens hitter blandt de unge 

Det er tydeligt, at it-uddannelser inden for kunstig intelligens er populære blandt de unge. DIKU oplever ikke blot en generel stigning i ansøgninger til bacheloruddannelsen i Machine learning og datavidenskab, men også en bemærkelsesværdig rekord i antallet af ansøgere, der har sat uddannelsen som deres førsteprioritet. 

Faktisk har antallet af førsteprioritetsansøgninger oplevet en markant stigning på hele 45%, hvilket glæder Stefan Sommer, professor på DIKU og studieleder for bacheloruddannelsen Machine learning og datavidenskab:

- Det er ekstremt positivt med den store stigning i søgningen til KU’s uddannelser indenfor kunstig intelligens og machine learning. Vi kan derved bedre imødekomme den meget store arbejdsmarkedsefterspørgsel på kandidater og vores studerende kommer til at gå direkte til attraktive jobs, men vigtigst kommer de studerende under uddannelsen til at møde et meget spændende fag i voldsom udvikling. Der er mere end nogensinde brug for kandidater, som har dyb teoretisk og teknisk forståelse for kunstig intelligens og som derved kan være med til at forme den fremtidige udvikling af feltet. Det er netop fokus på KU’s it-uddannelser. 

Den stigende interesse for kunstig intelligens viser sig også hos KU’s nye bacheloruddannelse Kognitions- og datavidenskab, der har fået en fantastisk start. Ud af i alt 312 ansøgninger til dens 40 studiepladser har 116 ansøgere ønsket uddannelsen som deres førsteprioritet. Uddannelsen er et spændende samarbejde mellem DIKU og Institut for Psykologi, der forener ekspertise inden for datalogi og psykologi.  

De håbefulde ansøgere til IT-uddannelser på KU kan se frem til den 28. juli, hvor de får besked på, om de tilbydes en studieplads. Indtil da arbejdes der på at skabe den bedste studiestart for de nye studerende, der starter til september. 

Se de seneste års ansøgningstal og optagelseskvotienter for DIKU

 

Kontakt

Stefan Sommer
Professor på DIKU og studieleder for bacheloruddannelsen Machine learning og datavidenskab

sommer@di.ku.dk
Tlf. +45 21 17 91 25

Sarah Kjeldsen
Kommunikationskonsulent
sakj@di.ku.dk eller kom@di.ku.dk 
Tlf. +45 93 56 36 29

Emner

Læs også