7. juni 2024

Danmarks yngste kvindelige professor er nyt medlem af kongeligt selskab

ANERKENDELSE

Professor Isabelle Augenstein er blevet indvalgt som medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab - ovenikøbet i en ung alder. Her vil hun deltage i selskabets arbejde med at sikre gode vilkår for forskere og forskning i Danmark.

Professor Isabelle Augenstein
Isabelle Augenstein, der oprindelig er fra Tyskland, har været ansat ved Datalogisk Institut siden 2017. Her står hun i dag i spidsen for forskningssektionen Natural Language Processing.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (KDVS) blev stiftet i 1742 og har gennem tiden haft et hav af prominente medlemmer såsom H.C. Ørsted, Niels Bohr og August Krogh. 

Med en så lang og rig historie er medlemskabet af KDVS en stor anerkendelse af Isabelle Augenstein og hendes forskningskarriere.  

- Det er en stor ære at blive indvalgt i KDVS, som fremmer tværvidenskabeligt samarbejde mellem nogle af de mest fremtrædende og veletablerede forskere i Danmark og udlandet, siger Isabelle Augenstein. 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab samarbejder med dets internationale pendanter, blandt andet det britiske Royal Society.  

At blive indvalgt i et af disse selskaber er ikke noget, der kan forventes i løbet af en videnskabelig karriere, og det vil som regel ske på et sent tidspunkt.

Kun to andre forskere fra Datalogisk Institut er allerede medlemmer af det fornemme Videnskabernes Selskab – professor Mikkel Thorup og professor Serge Belongie. 

En karriere i rivende udvikling 

Isabelle Augenstein forsker i bekæmpelse af fake news gennem automatiserede faktatjek på internettet og det digitale sprogs fremstilling af kvinder, og hun har på meget få år skabt store og internationalt anerkendte forskningsbidrag. 

Af denne årsag blev den nu 35-årige professor i 2022 udpeget som Danmarks yngste kvindelige professor. 

De sidste tre år har Isabelle Augenstein desuden været medlem af Det Unge Akademi, som er en selvstændig enhed under KDVS for unge talentfulde forskere i Danmark. 

- Jeg har via Det Unge Akademi deltaget i forskellige arbejdsgrupper, blandt andre samarbejdsudvalg, forskningspolitisk udvalg og formidlingsudvalg, og jeg har været meget glad for at være med. Jeg håber, at det bliver lige så inspirerende at være en del af KDVS, siger Isabelle Augenstein.  

 

Kontakt

Isabelle Augenstein
Professor
Datalogisk Institut, Københavns Universitet
+45 93 56 59 19
augenstein@di.ku.dk

Caroline Wistoft
Kommunikationskonsulent
Datalogisk Institut, Københavns Universitet
cawi@di.ku.dk 

Emner

Læs også