22. marts 2024

Flere end nogensinde før har søgt ind på KU’s IT-rettede uddannelser via kvote 2

Kvote 2

De IT-rettede uddannelser på Københavns Universitet lægger godt fra land, når det kommer til at tiltrække nye studerende i 2024. De mange kvote 2-ansøgere giver gode muligheder for at øge mangfoldigheden og optage studerende, der nøje har overvejet deres studievalg.

Studerende til undervisning på Datalogisk Institut
Københavns Universitet oplever igen i år en stigning i antallet af kvote 2-ansøgninger til de IT-rettede bacheloruddannelser. Foto: Datalogisk Institut.

Den 15. marts var der ansøgningsfrist til bacheloruddannelserne i kvote 2, og i alt har intet mindre end 1086 personer søgt en studieplads gennem kvote 2 på Københavns Universitets syv IT-rettede bacheloruddannelser. 

Det er 268 personer mere end sidste år, og dermed en stigning på knap 33 procent. Samtidig overgår antallet af kvote 2-ansøgninger alle tidligere års kvote 2-ansøgningstal - selv hvis man fratrækker bunken af ansøgninger til den nye bacheloruddannelse i bioinformatik, som åbner i år. 

Ser vi på resultatet for de seks andre uddannelser, som også eksisterede i 2023, ligger stigningen på 20 procent. De rekordmange kvote 2-ansøgninger glæder viceinstitutleder for uddannelse på Datalogisk Institut, Ken Friis Larsen. 

- Vi er glade for at se, at interessen for vores uddannelser er stigende, for efterspørgslen efter højtuddannede IT-medarbejdere er fortsat kæmpestor. Flere kvote 2-ansøgere giver os bedre mulighed for at optage den bedst mulige gruppe af studerende, som vil blive glade for studiet, siger Ken Friis Larsen. 

Analyser foretaget af Københavns Universitet har nemlig vist, at det er færre af de studerende, som er optaget gennem kvote 2, der falder fra uddannelsen i det første studieår. 

Udover den lavere frafaldsprocent er en anden styrke ved kvote 2-ordningen, at den giver større diversitet blandt de studerende, der bliver optaget på uddannelserne.  

- Kvote 2-ordningen er et godt værktøj til at øge mangfoldigheden blandt vores studerende. Højtuddannede IT-kandidater er dem, der skaber fremtidens teknologiske løsninger, og derfor er det ideelt, at de afspejler hele samfundet, siger Ken Friis Larsen. 

Flere kan se frem til at blive optaget 

For en del af de mange kvote 2-ansøgere er der som noget nyt på nogle af Københavns Universitets bacheloruddannelser bedre chancer for at blive optaget via kvote 2 end hidtil, eftersom universitetet har besluttet at gøre det muligt at optage flere end de traditionelle 10 procent i kvote 2. 

Blandt de IT-rettede uddannelser kan flere kvote 2-ansøgere end tidligere se frem til at blive optaget på bacheloren i Datalogi. Helt op til 20 procent af de personer, som får tilbudt en studieplads, vil på Datalogi-uddannelsen være kvote 2-ansøgere.  

- Vælger man at søge gennem kvote 2, er det, fordi man af den ene eller anden årsag ikke kan møde et eller flere kvote 1-adgangskrav. Til gengæld kan det vidne om, at man har truffet et velovervejet valg om at søge ind. Især for Datalogi-uddannelsen ved vi, at en del af dem, der har en reel interesse for faget, ikke altid har taget “den lige vej”, og dem vil vi gerne åbne mere op for, siger Ken Friis Larsen. 

Fristen for kvote 1-ansøgninger løber frem til den 5. juli, og herefter vil både kvote 1 og kvote 2-ansøgere få besked om, hvilke uddannelser de er optaget på. 

 

 

Kontakt

Ken Friis Larsen
Viceinstitutleder for uddannelse
kflarsen@di.ku.dk
Tlf. +45 51 94 65 45

Caroline Wistoft
Kommunikationskonsulent
kom@di.ku.dk

Emner

Læs også