6. marts 2024

Her er genvejen til den digitale transformation i gymnasieundervisningen

Børn og unge

Datalogi og informatik er relevant i alle gymnasiefag. I projektet “Dataekspeditioner” har gymnasielærere i samarbejde med Datalogisk Institut udviklet 16 nye forløb, som viser, hvordan informatik kan spille sammen med fag som biologi, matematik, dansk og billedkunst - klar til at blive taget i brug.

Kvinde med robot
Dataekspeditioner blev skudt i gang i 2020 med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Projektet skal vise elever og lærere, hvordan informatik kan bruges i samspil med andre fag og inspirere dem til at se fagets mange muligheder.

For hvert minut der går, bliver verden mere og mere digital. Der er derfor brug for, at vi fokuserer på, hvordan data og digitale værktøjer kan bruges i andre fag end informatik. I Dataekspeditioner har gymnasielærere samarbejdet på tværs af fag og udviklet og afprøvet 16 nye undervisningsforløb, som kombinerer informatik med nærliggende fag som matematik, men også humanistiske og kreative fag som dansk og billedkunst.

- Datalogi er for alle, og det digitale kan og bør indgå i alle fag. Måske er det netop det nyskabende samspil mellem informatik og fag som biologi, historie eller billedkunst, der kan vække elevernes interesse for IT, siger viceinstitutleder for undervisning på Datalogisk Institut, Ken Friis Larsen.

For Datalogisk Institut gælder det først og fremmest om, i tæt samarbejde med lærerne og fagmiljøerne, at sætte skub i den digitale transformation på gymnasierne. På længere sigt kan det selvfølgelig også medføre den gevinst, at flere får øjnene op for IT-områdets potentiale.

- Hvis det lykkes at inspirere og engagere flere elever inden for IT-området, kan det være med til at imødekomme samfundets omfattende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft med teknologiske kompetencer – både i det offentlige og i det private, siger Ken Friis Larsen.

Udviklet af dem, der kender eleverne bedst

Gymnasielærerne er dem, der kender deres elever bedst og ved, hvad der virker ude i klasselokalerne. Derfor har 18 gymnasielærere spillet en helt central rolle i projektet og udviklet forløbene. Forløbene er derfor lette at implementere i den daglige undervisning.  

Michael Lund underviser i informatik på Nørre Gymnasium. Han har samarbejdet med Cecilie Bepler, der underviser i billedkunst, om at lave to forløb – et til billedkunst og et til informatik.

– Det har været meget inspirerende at have tid til at fordybe sig i et delemne inden for informatikfaget, som både er visuelt og kreativt. Informatik er generelt et kreativt fag, men det har en større effekt, når produkterne er visuelle, og de giver en større wow-faktor, siger Michael Lund.

Det langsigtede mål med Dataekspeditioner er at styrke de IT-faglige lærermiljøer og øge motivationen og interessen for IT-fagene hos eleverne på tværs af køn og faglig profil. Flere elever skal ultimativt vælge at tage en IT-uddannelse efter gymnasiet og udvikle de teknologiske kompetencer, som er så efterspurgte.

– Jeg forventer, at specielt elever på ungdomsuddannelserne vil synes, at det relaterer sig til deres eget liv, som i høj grad er digitale liv med mange (manipulerede) billeder og videoer på sociale medier og andre steder.

De 16 forløb dækker fagene dansk, matematik, samfundsfag, historie, bioteknologi, biologi, billedkunst og informatik. Desuden tilgodeser forløbene lærerplanernes krav om brug af data og digitale værktøjer.

Projektet Dataekspeditioner har dannet grobund for ideen om et korps af gymnasieambassadører, som netop er ved at finde sin form. En del af de gymnasielærere, der har været med til at udvikle forløbene, skal ud på gymnasierne og udbrede kendskabet til forløbene og give didaktisk sparring.

Find alle forløbene på Dataekspeditioners hjemmeside

Kontakt

Anja Kruse Partsch
Projektleder
Datalogisk Institut, Københavns Universitet
anpa@di.ku.dk

Emner

Læs også