Tekniske rapporter 1972-1979

1972

72/1  The back-up system on HCØ-RC4000.
Peter Jensen
72/2  NOOS - et datatransmissionssystem fra RC4000 til RECKU og RECAU.
Ole Caprani, Lise Lauesen og Flemming Sejergaard Olsen
72/3  Some corrections to the driver at the line printer at RC4000.
Peter Jensen
72/4  Description of a colour display system.
P.G. Sjölin and Edda Sveinsdottír
72/5  Vejledning i styrekort til RECKU, ALGOL, COBOL, FORTRAN og SIMULA.
Jan Andersen
72/6  Lisp 4000.2. User's Manual.
Jan Andersen, Philippe Gauguin, Klaus Hansen, Torben Møller, A.P. Ravn and Søren Stamp
72/7  Lisp 4000.2. Maintenance Manual.
Jan Andersen, Philippe Gauguin, Klaus Hansen, Torben Møller, A.P. Ravn and Søren Stamp
72/8  An RC4000-Algol program for converting FLEXOWRITER code to VARIAN-ASCII code.
Alf Beck Nielsen
72/9  Lisp 4000.2. Implementers Guide.
Jan Andersen, Philippe Gauguin, Klaus Hansen, Torben Møller, A.P. Ravn and Søren Stamp
72/10  On the semigroups of linear sequential machines.
Y. Zalcstein 
72/11  Grok.
P. Lindblad Andersen, Jørn Jensen, Peter Jensen and Jørgen Steensgaard-Madsen
72/12  DAS4000 - en oversætter fra symbolsk sprog til binær kode for VARIAN.
A.P.Ravn og Søren Stamp
72/13  DASPUNCH - et algolprogram som udhuller binær kode for VARIAN 620.
A.P. Ravn og Søren Stamp
72/14  A brief description of a computer based gammakamera.
Tommy Schomacker 
72/15  Konvertering mellem ASCII. ISO-kode på RC4000.
Peter Jensen
72/16  Entropy and minimal algorithms.
Peter Johansen 
72/17  Afvikling af LISP på RECKU.
Jan Andersen
72/18  A simple way to determine the impedance-constants of an n-port.
Torben U. Zahle
72/19  Revised report on the BASIC language HCØ/RC4000.
Per Bentzen and Per Eldon
72/20  Design af et filsystem i relation til GROK-projektet.
Carl Johan Gerlach, Carsten Hansen, Keld Helsgaun, Viggo Lomborg og Arne Skou
72/21 Programmel til statistisk gammakamera.
Edda Sveinsdottir 
72/22  Deterministiske (N/a) - programmer.
Per Sparre 
72/23  On a memory map.
Peter Jensen 
72/24  Styresystemer til afvikling af online tidstro programmer på minidatamater.
Per Gade Christensen

 


1973

73/1  The Grok Project. Data Structures and Process Communication.
Peter Jensen
73/2 Automatisk bevisførelse. Del 1: Almindelig resolutionsteori. (Del 2: Implementation af SL-resolution kan lånes på DIKU).
Keld Helsgaun 
73/3  Et Runtime System.
Jørgen Zachariassen
73/4  Nogle ændringer til Remote Communications. Program til UNIVAC 9200/9200 II9300/9300 II datamaterne.
Jan Andersen og Jørgen Steensgaard-Madsen 
73/5  Holddannelse ved valgfri fag på folkeskolens øverste trin.
Aino Andersen
73/6  Dimensionering af index-sequentielle filer.
Bent Pedersen
73/7  Optimeringsmetoder i Algol 6 oversætteren til RC4000. En kort oversigt.
Jan Andersen, Torben Møller, AP. Ravn og Søren Stamp
73/8  Et Message Switching System.
Peter Howalt, Erik Lilholt, Rune Einersen, Bo Tveden-Jørgensen and Heinrich Bjerregaard
73/9  Algolp - a runtime profiling system. User's Manual.
Lene Weiss, Philippe Gauguin and Steen Jürs
73/10  A Class of Planar Graphs Related to Nonserial Dynamic Programming.
Jakob Krarup and Frank Harary 
73/11  SAAB - statisk analyse af algolprogrammer.
Erik Vrang og Hans Peter Nørby

 


 
1974

74/1  Algebraiske og statistiske undersøgelser af afrundingsfejl ved regning med flydende tal.
Ole Caprani 
74/2  Behandling af fritformulerede elevsvar i Coursewriter III.
Kjeld Wessel Wetlesen
74/3  NOOS - et datatransmissionssystem fra RC4000 til RECKU og RECAU. Brugervejledning.
Ole Caprani, Lise Lauesen og Flemming Sejergaard Olsen
74/4  NOOS - et datatransmissionssystem fra RC4000 til RECKU og RECAU. Operatørvejledning.
Ole Caprani, Lise Lauesen og Flemming Sejergaard Olsen
74/5  NOOS - et datatransmissionssystem fra RC4000 til RECKU og RECAU. Installeringsvejledning.
Ole Caprani, Lise Lauesen og Flemming Sejergaard Olsen
74/6  NOOS - et datatransmissionssystem fra RC4000 til RECKU og RECAU. Vedligeholdelsesvejledning.
Ole Caprani, Lise Lauesen og Flemming Sejergaard Olsen
74/7  NOOS - et datatransmissionssystem fra RC4000 til RECKU og RECAU. Forfatternes kommentarer.
Ole Caprani, Lise Lauesen og Flemming Sejergaard Olsen
74/8  Semiautomatisk bevisførelse for programmer.
Erik Vrang
74/9   Job Scheduling Preventing Deadlock and Permanent Blocking.
Bo Munch Andersen and Torben U. Zahle
74/10  Free Groups in Lindenmayer Systems.
Peter Johansen and Erik Meiling
74/11  A Program of Master-Strength Go Play Five-in-a-row.
Torben U. Zahle
74/12  Pitfalls and Promising Ideas in Time Scharing Schedulers.
Torben U. Zahle
74/13  Automata Theory in Free Groups.
Jens Clausen, Jens Hammerum, Erik Meiling and Tom Skovgaard
74/14  Søgetider for hashtabeller på pladelager.
Bent Pedersen
74/15  GENASS. Brugervejledning for programmører.
Jørgen Bang
74/16  CONASS. Kontrolprogram for data til GENASS.
Jørgen Bang 

 

1975

75/1  PLIX - programlæsbarhedsindex.
Ida Andersen, Isabella Carstensen, Louis Fischer, Helle Friis og Anker Helms Jørgensen
75/2  Commutator Calculus and L Systems.
Peter Johansen
75/3  Om opbygning af hobe.
Bent Pedersen
75/4  VACS - et multiprogrammeret tidstro styresystem til VARIAN 620/F.
Jørgen Bang og Ken Schubell
75/5  Sharp lower bounds and efficient algorithms for the simple plant location problem.
Ole Bilde and Jakob Krarup
75/6  Plan location, set covering and economic lot size: An 0(mn)-Algorithm for structured problems.
Ole Bilde and Jakob Krarup
75/7  En analyse af Datalogisk Instituts forbrug på RECKU i efteråret 1974.
Ole Caprani


 
1976

76/1  MIK - et korutineorienteret styresystem til en mikrodatamat.
Bodil Schrøder
76/2  Datalogistuderende som brugere af RECKU. En analyse.
Klaus Jeppesen og Søren Kann

 

1977

77/1  Stokastiske filgeneratorer.
Bent Pedersen
77/2  Layout Planning, Evaluation, and Optimization.
Jakob Krarup and Peter Mark Pruzan
77/3  Scheduling According to Job Priority with Prevention of Deadlock and Permanent Blocking.
Bo Munch-Andersen and Torben U. Zahle
77/4  Introduktion til databaser.
Torben U. Zahle 
77/5  SCAN - A Simple Record-at-a-time DML for the Relational Data Model.
Torben U. Zahle
77/6  Afvikling af 1108 LISP programmer og opgavesamling til indlæring af LISP.
Erik Meiling. 
77/7  Selected Families of Discrete Location Problems. Part I: Center Problems. Part II: Median Problems.
Jakob Krarup and Peter Mark Pruzan
77/8  The Generating Function of the Number of Subpatterns of a DOL Sequence.
Peter Johansen
77/9  Three-dimensional, Dynamic Gammacamera: Reconstruction.
Poul Østergaard
77/10  Challenging Unsolved Center and Median Problems.
Jakob Krarup and Peter Mark Pruzan 
77/11  Travelling Salesman and Assignment Problems: A Survey.
Rainer E. Burkard
77/12 Procedures as Monitors in Sequential Programming.
J. Steensgaard-Madsen

 


 
 
1978

78/1  Brug af Datalogisk Instituts PDP11-anlæg i førstedelsundervisningen.
Ole Caprani og Kurt Helmer Jensen
78/2  Perspektiver i lingvistisk databehandling.
Gregers Koch 
78/3  Project Gamma I.
Gretter Aggernæs, Jann Dahlgaard, Peter Frenning, Hans J. Rasmussen, Tomasz J. Goldman - with a contribution from Ernest M. Stokely
78/4  Matroids and Combinatorial Optimization.
Jens Clausen
78/5  Introducing Dynamic Arrays in Pascal.
Jørgen Steensgaard-Madsen
78/6  Pascal - Clarifications and Recommended Extensions.
Jørgen Steensgaard-Madsen
78/7  Beskrivelse af et grafisk farveudstyr og dets grænseflade til Concurrent Pascal.
Uffe Ougaard
78/8  Indføring i LISP.
Erik Meiling
78/9  Conceptual Graphis I.
Gert Schmeltz Pedersen
78/10  Zaborow-papers: Eight Contributions to a Mathematical Programming Seminar.
Jakob Krarup, Editor
78/11  Datalogens introduktion til bogholderi.
Søren Lauesen
78/12  Netværksknude til datatransmissionsnet.
Klaus Jul Jeppesen
78/13  Proposals for the Use of a Basic Defining Vocabulary in Developing Pronominal Detection Strategies.
Nicholas Palmer and Gregers Koch.


 
1979

79/1  Multiprocessorer til dedikerede systemer skrevet i Concurrent Pascal.
Uffe Ougaard
79/2  A Note on DPDA Transductions of {0,1}* and Inverse DPDA Transductions of the Dyck Set.
Paul M.V. Vitányi
79/3  User's Guide for the Concurrent Pascal Systems at DIKU (SOLO).
A.P. Ravn
79/4  Multimikrodatamatsystemer i formålsbundet drift.
Jens Brix Christiansen
79/5  Reducibility of Minimax to Minisum 0-1 Programming Problems.
Jakob Krarup and Peter Mark Pruzan
79/6  The Expected Time to Find the Maximum of a Set of Random Numbers.
Peter Johansen
79/7  Concurrent Pascal with Device Monitors and Pointer Variables.
Karsten Kynde and A.P. Ravn
79/8  Solution Properties of Multicriteria 0-1 Programming Problems.
Rainer E. Burkard, Jakob Krarup, and Peter Mark Pruzan
79/9  Flytning af Concurrent Pascal til Intel 8080.
Sys Sidenius and Eric Jul
79/10  An NP-complete Matroid Parity Problem.
Jens Clausen
79/11  Check Digit Systems.
Henrik Legind Larsen
79/12  Digital signalbehandling.
Martin Jensen og Lone Randi Hansen
79/13  Anvendelse af "real time operating systems" på mikrodatamater.
Ole Caprani
79/14  En oversigt over nogle vigtige offentlige edb-systemer. Bidrag fra et hold studerende.
Thomas Skousen
79/15  Three Papers on Concurrent Pascal (Experience with Concurrent Pascal, Device Monitors, and Pointer Variables in Concurrent Pascal).
A.P. Ravn
79/16  A Tutorial Note on the Complexity of the Simplex-algorithm.
Jens Clausen
79/17  Finding k Edge-disjoint Spanning Trees of Minimum Total Weight in a Network: An Application of Matroid Theory.
Jens Clausen and Lone Aalekjær Hansen
79/18  Card-Mark Codes for Ordinary Text.
Nils Andersen
79/19  Eksperimentel formalisering af dansk.
Gregers Koch
79/20  The Impact of Distance on Location Problems.
Jakob Krarup and Peter Mark Pruzan