Ph.d.-uddannelse

En ph.d.-uddannelse er en treårig forskeruddannelse, som udføres i tæt samarbejde med forskere på instituttet. Uddannelsen består af et selvstændigt forskningsprojekt, deltagelse i kurser, undervisningsvirksomhed og/eller anden vidensformidling, ophold ved en anden forskningsinstitution eller forskningsmiljø - gerne i udlandet, samt udarbejdelse af en afhandling.

Som ph.d.-studerende ved DIKU bliver du tilknyttet en af vores forskningssektioner.

Med en ph.d.-grad kvalificerer du dig til at arbejde som forsker, til at undervise ved et universitet og til at arbejde med forskning og udvikling i industrien.