Ph.d.-studiet

Et ph.d.-studium er en tre-årig forskningsuddannelse, som udføres i tæt samarbejde med forskere. Studiet består af et selvstændigt forskningsprojekt, deltagelse i kurser, undervisningsvirksomhed og/eller anden vidensformidling, ophold ved en anden forskningsinstitution eller forskningsmiljø - gerne i udlandet, samt udarbejdelse af en afhandling.

Som ph.d.-studerende hos DIKU bliver du tilknyttet en af instituttets forskergrupper.

Med erhvervelse af Ph.d.-graden kvalificerer du dig til at arbejde som forsker, til at undervise ved et universitet og til at arbejde med forskning og udvikling i industrien.