3. december 2019

Psykologi og datalogi skal skabe værdi for hinanden

Ny professor

I starten af 2020 bliver professor og nuværende institutleder på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, Søren Kyllingsbæk, en del af Datalogisk Institut (DIKU). Hans forskning i kognitiv psykologi vil bidrage til en bedre forståelse for menneskers interaktion med computere og derigennem til udvikling og design af mere brugsvenlige systemer.

Den 22. november 2019 var Søren Kyllingsbæk taler ved et velbesøgt AI Seminar på DIKU med titlen A Computational Model of Intention Selection.
Den 22. november 2019 var Søren Kyllingsbæk taler ved et velbesøgt AI Seminar på DIKU med titlen A Computational Model of Intention Selection.

I forskningssektionen Human-Centred Computing (HCC) har DIKUs forskere i mange år arbejdet med det menneskelige aspekt af datalogi. Det bliver nu styrket med indgående viden om menneskelig sansning, perception, opmærksomhed, hukommelse, tænkning og beslutningstagning.

- Vi er utrolig glade for at kunne byde Søren velkommen til vores sektion og DIKU generelt. Hans forskningsfelt er helt centralt for datalogi. Teknologi bruges af mennesker og derfor skal den udvikles med mennesker for øje – det kræver dyb indsigt i menneskers opmærksomhed og tænkning. Samtidig er datalogi blevet et vigtigt element i psykologien og således vil Sørens tilknytning til DIKU kunne skabe endnu bedre synergi mellem de to felter, siger Kasper Hornbæk, professor og sektionsleder i HCC.

Sørens arbejde vil desuden omfatte udvikling af nye kurser og programmer, der styrker båndene inden for uddannelse og forskning mellem DIKU og Institut for Psykologi samt de andre afdelinger og tværfaglige centre ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han vil fortsat være en del af Institut for Psykologi, men halvdelen af sin tid vil han have sin daglige gang på DIKU.

Om Søren Kyllingsbæk

Søren Kyllingsbæk er institutleder og professor i kognitionspsykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet siden 2015. Før sin nuværende stilling har han været gæsteprofessor / forsker ved University of Melbourne, Bielefeld University, UC Santa Barbara, DTU og MRC-CBU i Cambridge. Han har modtaget adskillige bevillinger fra både DFF, Innovationsfonden og Carlsberg inkl. en bevilling fra Sapere Aude-programmet.

Hans forskning er hovedsageligt fokuseret på eksperimentelle studier og matematisk modellering af visuel kognition, herunder visuel perception, opmærksomhed og korttidshukommelse samt voluntære handlinger. Sammen med professorer Claus Bundesen og Thomas Habekost har han udviklet en Neural Theory of Visual Attention (NTVA; Bundesen, Habekost, & Kyllingsbæk, 2005). Søren Kyllingsbæks nylige arbejde med NTVA har hovedsageligt fokuseret på yderligere udvidelse af teorien til en samlet teori om perception, opmærksomhed og visuel korttidshukommelse, som han præsenterede i en doktorafhandling i 2014 (se Kyllingsbæk, 2014). Arbejdet udføres i samarbejde med professor Susanne Ditlevesen og lektor Bo Markussen ved Matematisk Institut, Københavns Universitet og professor Barry Giesbrecht ved UCSB.

I samarbejde med lektor Thor Grünbaum fra Institut for Kommunikation på Københavns Universitet (tidligere Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, MEF) undersøger Søren Kyllingsbæk menneskelig viljestyret handling mere specifikt forsætlig objektorienteret handling. Målet er at udvikle en matematisk teori om valg af intentioner og forsætlige handlinger, der integrerer filosofiske og psykologiske tilgange, herunder psykofysiske eksperimenter og beregningsmodellering.