27. oktober 2020

Ny lektor lærer computere at læse dine tanker og følelser

Ny professor

Kunstig intelligens kan allerede finde løsninger, generere ideer og genkende mønstre ud fra data om tidligere scenarier. Men hvad hvis vi også kunne lære computere at afkode vores tanker og følelser? DIKU’s nye lektor Tuukka Ruotsalo arbejder med at personliggøre kunstig intelligens med scanninger af hjerneaktivitet, fysiologi og adfærdsobservationer.

Tuukka Ruotsalo

Kunstig intelligens, machine learning og neurale netværk er nogle af nutidens mest populære teknologier, der optræder i en lang række systemer som vi bruger dagligt.

Algoritmerne i disse systemer designes ud fra en stor mængde data om specifikke emner, men de tager som regel ikke udgangspunkt i menneskers følelser og adfærd. Det vil DIKU’s nye lektor Tuukka Ruotsalo gerne ændre på.

- Målet med min forskning er at udvikle metoder som gør det muligt at inkludere menneskelige tankeprocesser i machine learning-systemer. Vi kan forbedre machine learning-systemer væsentligt, hvis vi lærer dem at forstå, hvordan mennesker tænker om det emne, som systemet er sat i verden for at hjælpe med, forklarer Tuukka.

Et godt eksempel er de såkaldte ”recommender systems”, der bliver brugt til at komme med anbefalinger til brugere – et hovedområde inden for forskningsfeltet Information Retrieval. Systemerne vil som regel foreslå dig nye ting ud fra dine tidligere valg og feedback, du tidligere har givet. For eksempel får du forslag til nye film på Netflix, ud fra hvad du tidligere har set.

- Hvis vi også bruger data om menneskelige tankeprocesser til at bygge recommender systemer – og i Information Retrieval generelt – vil systemerne kunne give bedre og mere nuancerede anbefalinger, siger Tuukka.

Han har blandt andet været med til at udvikle en ny søgemaskine med data fra målinger af hjerneaktivitet. Han har også været med til at udvikle en ny computer, som danner billeder ud fra hjernesignaler. En funktion, der kan forbedre computerprogrammer der bruges til kreativt arbejde.

I krydsfeltet mellem to forskningstraditioner

Tuukka Ruotsalos forskning sammentænker to centrale områder af datalogi: Machine learning og Human-Computer Interaction. Indenfor Human-Computer Interaction undersøger man menneskets rolle i computersystemer, og dette perspektiv mener Tuukka er vigtigt at inkorporere i machine learning.

- Jeg mener, det er vigtigt at tage højde for menneskelige faktorer, når vi designer nye machine learning-modeller. Samtidig er det vigtigt at vide, hvad der sker med mennesker, når de bruger systemerne. Det laver vi derfor også målinger af, siger Tuukka og fortsætter:

- Med mit lektorat på DIKU håber jeg at bringe machine learning-feltet og HCI-feltet tættere sammen. Det er der fremragende muligheder for at gøre på DIKU, der både har en stærk Machine learning-sektion og Human centred computing-sektion med mange dygtige forskere.