27. marts 2020

Dobbelt så mange kvinder har søgt kvote 2 inden for datalogi

Kvote 2

Igen i år vokser antallet af kvote 2-ansøgere betydeligt til de datalogiske uddannelser på Københavns Universitet. Der er nu næsten 500 ansøgere til de omkring 35 kvote 2-pladser, som tilbydes på de tre datalogiske uddannelser. Viceinstitutleder for uddannelse Martin Lillholm håber, at den voksende interesse lægger linjen for sommerens kvote 1-runde, og så er han ekstra glad for at se, at kvinderne udgør en større andel af ansøgningsbunken.

studerende til undervisning

Med væksttal på mellem 51 og 110 procent skriver Datalogisk Institut (DIKU) sig flot ind i den landsdækkende tendens, hvor flere datalogiske uddannelser melder om et voksende antal kvote 2-ansøgere.

Bacheloruddannelserne i Datalogi, Datalogi-økonomi samt Machine learning og datavidenskab på KU har henholdsvis en stigning på 51, 110 og 102 procent i antallet af kvote 2-ansøgere. I gennemsnit har 62 procent flere end sidste også søgt en af de tre uddannelser som deres førsteprioritet.

- Jeg er glad for at se denne stigning i interessen for vores datalogiuddannelser, men også IT-feltet generelt. Det er vigtigt, for erhvervslivet skriger på IT-specialister. Jeg er også meget glad for, at de uddannelser vi oprettede sidste år, for netop at imødegå erhvervslivets efterspørgsel, stadig tiltrækker flere i år. Og det er uden, at det er på bekostning af vores bachelor i datalogi, siger Martin Lillholm.

På uddannelserne Kommunikation og IT samt Sundhed og informatik, som DIKU er en del af, er antallet af førsteprioritetsansøgninger også mere end fordoblet. Samlet giver det en kvote 2-søgning til IT-uddannelser på KU, der er mere end dobbelt så stor som sidste år.

Flere kvinder i ansøgningsbunken

De flotte kvote 2-tal skyldes blandt andet en stigende interesse fra kvinder. Antallet af kvindelige kvote 2-ansøgere til DIKUs uddannelser er i år næsten fordoblet i forhold til 2019. En større stigning i antal ansøgere end hos mændene, hvis ansøgningsbunke er vokset med 69 procent i år.

- At den kvindelige stigning er markant højere end den mandlige, er en udvikling, som vi er rigtig glade for, siger Martin Lillholm, der håber, at de gode takter holder til kvote 1-ansøgningsrunden til sommer, som langt de fleste studerende bliver optaget igennem.

Nye kvote 2-regler

Overordnet vokser Københavns Universitets kvote 2-tal markant. Det skyldes blandt andet, at et karakterkrav på 6,0 er blevet fjernet og dermed har åbnet op for at flere kan søge kvote 2.

Kvote 2 udgør cirka 10 procent af det samlet optag på de tre datalogiske uddannelser. Mellem 32 og 35 kvote 2-ansøgere vil blive optaget til sommer.

Antal kvote 2-ansøgere

2020 2019 Stigning
Total
(K/M)
1. prio Total
(K/M)
1. prio Total
(K/M)
1. prio
Datalogi 247
(46/201)
93 164
(28/136)
51 50,6%
(64,3%/47,8%)
82,4%
Datalogi-økonomi 124
(33/91)
30 59
(12/47)
18 110,2%
(175,0%/93,6%)
66,7%
Machine learning og datavidenskab 113
(22/91)
26 56
(12/44)
23 101,8%
(83,8%/106,8%)
13,0%
Samlet 484
(101/383)
149 279
(52/227)
92 73,5%
(94,2%/68,7%)
62,0%
2020 2019 Stigning
Total 1. prio Total 1. prio Total 1. prio
Sundhed og informatik 232 62 96 27 141,7% 129,6 %
Kommunikation og it 66 14 25 7 164,0% 100,0 %

Få overblik over kvote 2-statistikken for hele KU, fakulteter, uddannelser og prioriteringer her.