7. juli 2020

Rekordmange søger mod KU's datalogiske uddannelser

Kvote 1

Ansøgningsbunkerne er vokset med op til en fjerdedel på de datalogiske uddannelser i år. Særligt de nye uddannelser på Datalogisk Institut har fået flere ansøgere.

Studerende arbejder i lab på DIKU

*Denne artikel er blevet opdateret med KU's egne tal. Første udgave var med tal fra optagelse.dk.

Aldrig før har så mange søgt om optagelse på Københavns Universitets tre datalogiske uddannelser. 1.516 ansøgninger er der samlet blevet sendt afsted til Datalogisk Institut på Københavns Universitet i år.

Machine Learning og Datavidenskab er uddannelsen, der har den flotteste fremgang på Datalogisk Institut med en stigning på 28 procent i antal ansøgninger. Uddannelsen blev oprettet sidste år sammen med uddannelsen i Datalogi-Økonomi, der i år kan glæde sig over en stigning på 17,3 procent i antal ansøgere.

Det er tal, der vækker glæde hos institutleder for Datalogisk Institut, Mads Nielsen, der også fremhæver, at stigningen for de datalogiske uddannelser på 17,4 procent er større end landsgennemsnittet for de videregående uddannelser på syv procent.

- Det er glædeligt, at en større del vil ind og læse vores fag. Der er nemlig et samfund og erhvervsliv, der i stigende grad har brug for dem, siger Mads Nielsen.

Uddannelsen i Datalogi, der i år kan fejre sin 50 års fødselsdag, har 749 ansøgere. Det er det højeste antal ansøgere siden uddannelse blev udbudt med bifag i fx kemi, matematik eller forvaltning i 1980'erne ifølge KOT's hovedtal

Flere pladser og færre afvisninger

Heldigvis har institutleder, Mads Nielsen, flere pladser at tilbyde de mange ekstra ansøgere. I år øger instituttet nemlig optaget med cirka 30 studerende på hver af de tre bacheloruddannelser på DIKU. Udvidelsen sker som led i den nye aftale blandt Folketingets partier, der sikrer 5.000 ekstra videregående studiepladser i 2020 og 2021 på landsplan.

- Det betyder at flere af dem, der søger kan blive optaget, og vi skal give færre afvisninger. Det er vi rigtig glade for, siger Mads Nielsen, der ser frem til at kunne byde de mange nye studerende velkommen på DIKU.

It står stærkt på KU

Ud over de tre datalogiske uddannelser, der er forankret på Datalogisk Institut, så udbyder Københavns Universitet også to andre it-uddannelser.

Begge har oplevet en flot fremgang i antal ansøgere. Kommunikation og It har fået hele 84,9 procent flere ansøgninger, mens Sundhed og Informatik er steget 36,6 procent.

De mange ansøgerne får 28. juli besked om, hvorvidt de er blevet optaget.

Udvikling i samlet antal ansøgninger

Uddannelse 2019 2020 Ændring
Datalogi 664 749 12,8%
Datalogi-økonomi 330 387 17,3%
Machine learning og datavidenskab 297 380 28,0%
Kommunikation og it 291 538 84,9%
Sundhed og informatik 164 224 36,5%
Samlet 1.746 2.278 30,5%