29. juli 2020

Se tallene: Datalogisk Institut har øget sit bachelor-optag med tyve procent

Optagelsestal

De ekstra studiepladser, som regeringen i år har bevilget på grund af COVID-19, har båret frugt for de datalogiske uddannelser på KU. Institutleder på Datalogisk Institut, Mads Nielsen, glæder sig over at skulle byde tyve procent flere studerende velkommen og imødekomme den store efterspørgsel fra erhvervslivet. Han havde dog gerne set en endnu større stigning i antallet af kvindelige optagne.

Studerende til kick-start kursus

Københavns Universitet fik i år rekordmange ansøgere til de fem bacheloruddannelser, som Datalogisk Institut bidrager til. Med de ekstra studiepladser er intet mindre end 610 nye studerende blevet tilbudt studieplads på en af tre datalogi-bacheloruddannelser, der giver adgang til kandidatuddannelsen i Datalogi (Datalogi, Datalogi-økonomi og Machine Learning og datavidenskab), på Sundhed og informatik eller på Kommunikation og it. Det er cirka 20 procent flere optagne end sidste år.

Datalogi har det største optag med 250 nye studerende, Datalogi-økonomi og Machine learning og datavidenskab har begge optaget 98, Sundhed og informatik har optaget 55, og Kommunikation og it har optaget 109.

Institutleder Mads Nielsen er glad for at se, at de ekstra studiepladser gav flere ansøgere og mulighed for at optage flere:

- Regeringen har ønsket flere studerende inden for teknologi og IT, hvilket vi på Københavns Universitet har efterkommet ved at oprette ekstra pladser på alle datalogiske uddannelser. Det har gjort, at vi i år næsten har kunnet optage alle, der har søgt ind på kvote 1. Det ekstra optag er en glædelig situation for samfundet, som skriger på kvalificeret arbejdskraft til IT-stillinger. Vi er klar til at løfte opgaven. 

Kun på bacheloruddannelsen i Datalogi er der få ledige pladser til overs. På Datalogi-økonomi, Machine learning og datavidenskab samt Sundhed og informatik er der eventuelt mulighed for at komme ind, hvis andre melder fra. Kommunikation og it er fyldt op.

Mange kvinder er optaget, men vi havde gerne set flere

En statistik som mange har ventet spændt på er antallet af kvindelige optagne på landets IT-uddannelser. På de fem uddannelser, som Datalogisk Institut underviser på, er der optaget knap 29 procent flere kvinder end i 2019. I alt er 198 kvinder blevet tilbudt en studieplads på de fem uddannelser. Det er 44 kvinder mere end sidste år og en glædelig udvikling.

På de tre uddannelser, der giver adgang til kandidatuddannelsen i datalogi, er der optaget cirka 27 procent flere kvinder. Kønsfordelingen mellem mænd og kvinder har dermed ikke ændret sig drastisk i forhold til sidste år. Udviklingen går den rette vej, men ikke hurtigt. På årgang 2019 var 17,2 procent af de studerende kvinder, og i 2020 er det 18,2 procent. Ser man på kønsfordelingen for alle fem uddannelser, er der også tale om en mindre stigning fra 30,3 procent kvinder i 2019 til 32,5 procent kvinder i 2020.

Institutleder Mads Nielsen glæder sig over, at der vil være flere kvinder blandt de nye studerende i år, men han havde gerne set, at endnu flere kvinder havde søgt ind:

- Selvom vi kan byde flere kvinder velkommen på datalogi-uddannelserne end sidste år, havde vi håbet på, at kønsfordelingen havde rykket sig lidt mere. Vi tilbyder en faglighed, der massivt påvirker alle aspekter af vores liv og samfund. Derfor er en ligelig repræsentation af vores faglighed vigtig. Jeg vil derfor især opfordre de kvinder, som ikke har fået søgt ind, til at søge de cirka 25 ledige pladser, som vi har tilbage på den almene bachelor i datalogi. Vores mål er at udjævne fordelingen mellem mænd og kvinder yderligere, så vi kan imødekomme IT-branchens efterspørgsel om flere kvinder, siger Mads Nielsen og afslutter:

-  Vi ved, at det kræver en længerevarende indsats med at ændre opfattelsen af faget for at fortsætte med at få flere kvinder ind. Derfor arbejder vi videre med vores projekter i denne retning, blandt andet FemTech med fokus på unge kvinder og vores nye projekt Dataekspeditioner, som skal styrke Informatik-faget i gymnasiet og øge de unges motivation for at tage en IT-uddannelse.