1. december 2020

Rekordmange ph.d.-studerende er indskrevet på Datalogisk Institut i 2020

Vækst

Stor efterspørgsel fra erhvervslivet og øget opmærksomhed fra fonde har sat gevaldigt skub i væksten af ph.d.-studerende inden for datalogi på Københavns Universitet. Udviklingen glæder institutleder Mads Nielsen, der i år har budt tre gange så mange nye ph.d.-studerende velkommen end for fem år siden.

Forskere på Datalogisk Institut

Aldrig før er så mange ph.d.-studerende blevet indskrevet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU) som i 2020.

I løbet af året har instituttet budt 33 nye ph.d.-studerende velkommen. Det er tre gange så mange som for blot fem år siden, og over dobbelt så mange som Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet havde sat som mål for Datalogisk Institut, der er et af de mindre institutter på fakultetet.

Institutleder og professor, Mads Nielsen, glæder sig over, at Datalogisk Institut kommer til at bidrage med flere IT-uddannede, som er eftertragtede på alle uddannelsesniveauer.

- Samfundet har brug for flere IT-kandidater, og dermed skal der også være flere forskere til at uddanne dem. Samtidig har vi i de seneste år oplevet høj efterspørgsel på netop ph.d.-uddannede, særligt inden for kunstig intelligens og privacy. Mange af vores ph.d.’er vælger et job i det private erhvervsliv efterfølgende, hvor der er behov for deres specialviden, siger Mads Nielsen.

De mange ph.d.-studerende spiller naturligvis også en central rolle for, at Datalogisk Institut kan levere mere forskning på et højt internationalt niveau.

- De ph.d.-studerendes arbejde er motoren i instituttets forskning. De laver en stor del af arbejdet bag resultaterne. Vi håber at kunne indskrive ligeså mange næste år, eller måske endda flere, siger Mads Nielsen.

Øget fondsstøtte og internationale ansøgere

Datalogisk Institut har de seneste år oplevet eksplosiv vækst, både i antallet af ansatte og studerende. Det stigende antal af ph.d.-studerende har blandt andet været muligt, fordi instituttet er lykkedes med at finansiere en stor del af sine forskningsprojekter gennem eksterne fondsbevillinger og samarbejder med virksomheder.

Siden 2014 er instituttets indkomst fra fondsmidler næsten fordoblet, og det samme er antallet af ph.d.-studerende som er helt eller delvist finansieret af eksterne midler. I 2020 er fire af de ny-indskrevne ph.d.-studerende fulde erhvervs-ph.d.’er. I 2016 havde Datalogisk Institut ingen erhvervs-ph.d.’er, og i 2017 var der kun én.

Derudover har instituttet oplevet stor interesse fra internationale ansøgere. I 2020 er knap 79 procent af de ny-indskrevne ph.d.-studerende udenlandske, hvilket også er en rekord for Datalogisk Institut.

- Vi er glade for at kunne tiltrække talenter fra hele verden til København. Datalogi har brug for perspektiver fra alle slags mennesker. Mange af vores udenlandske ph.d.-studerende bliver tilmed så glade for at være i Danmark, at de efterfølgende finder job her, siger Mads Nielsen.

Endelig er antallet af kvindelige ph.d.-studerende er også steget over de seneste år. Hvor antallet i 2014 og 2015 lå på henholdsvis én og nul, er der i både 2019 og 2020 blevet indskrevet syv kvindelige nye ph.d.-studerende på Datalogisk Institut.

Blandt fakultetets dygtigste

Et andet flot resultat på ph.d.-området er Datalogisk Instituts andel af ph.d.-studerende, der er en del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets TALENT ph.d.-program. Programmet, der er støttet af EU, optager ekstraordinært dygtige studerende, som bliver en del af et EU-netværk af førende forskere.

I 2018-2019 har fakultetet indskrevet 74 TALENT Ph.d.’er, hvoraf 15 hører til Datalogisk Institut. En statistik, som instituttet ifølge Mads Nielsen kan være stolt af.

- Selvom DIKU kun udgør omkring fem procent af fakultetet, har vi fået 20 procent af TALENT ph.d.-pladserne. Det er rigtig flot, og vores administrative medarbejdere har arbejdet hårdt for at sikre pladserne, siger Mads Nielsen.

Emner