3. marts 2023

Mindeord for professor emeritus Jakob Krarup

Nekrolog

Jakob Krarup, en af dansk datalogis pionerer og tidligere professor på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, sov ind den 25. februar 2023, i en alder af 86 år. Han vil blive husket som en af grundlæggerne af operationsanalysen (OR) i Danmark og for hans aktive arbejde indenfor Den Europæiske Sammenslutning af OR selskaber (EURO).

Jakob Krarup ved talerstolen til DIKU's 40 års jubilæum i 2010
Jakob Krarup ved talerstolen til DIKU's 40 års jubilæum i 2010.

Nekrolog skrevet af David Pisinger

Jakob Krarup begyndte sin datalogiske karriere med et studiejob på Regnecentralen, Danmarks første IT-virksomhed, hvor han arbejdede på Danmarks første elektroniske computer ved navn DASK.

Herefter fulgte nogle år på Institut for Matematisk Statistik og Operationsanalyse (IMSOR) på Den Polytekniske Læreanstalt (i dag Danmarks Tekniske Universitet). Her arbejdede Jakob Krarup tæt sammen med Peter Pruzan inden for det dengang nye forskningsområde "operationsanalyse", der var blevet grundlagt kort efter 2. verdenskrig.

Igennem 25 år udgav Jakob Krarup og Peter Pruzan tæt på 40 publikationer indenfor lokalisering, kvadratisk optimering og rutelægning. Mange af disse publikationer og tilhørende datasæt bliver stadig citeret. 

En af DIKU's første lektorer

Da Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU) blev stiftet i 1970, blev Jakob Krarup ansat som lektor og senere professor, foruden en kort periode som institutbestyrer. Her var han med til at forme datalogifaget og inspirere kommende generationer.

Jakob Krarup elskede at undervise, og han gjorde det altid ud fra devisen, at forelæsninger skal være underholdende, så de inspirerer folk til at læse mere om stoffet. Som han selv plejede at sige, skal man ikke bruge en forelæsning på tør matematik, som får folk til at falde i søvn. Hans slides var altid dekoreret med små pinde-mænd, og han supplerede det tørre stof med billeder fra "Den store Bastian". 

Mange af Jakob Krarups tidligere studerende blev senere professorer på universiteterne i Danmark (Jens Clausen, Jørgen Tind, Pawel Winter, Stefan Røpke, Jesper Larsen og David Pisinger) og var med til at bære hans tradition videre. 

Foruden sit akademiske arbejde vil Jakob især blive husket for sit engagement i EURO (Association of European Operational Societies) hvor han var en af pionererne, og som var en del af hans liv gennem næsten 50 år. Jakob var præsident for EURO i 1989-1990, og han er den eneste person som har været PC chair for to EURO konferencer. I 2009 modtog Jakob EURO Distinguished Service Medal for sit enorme arbejde indenfor EURO.

Helt sin egen

Jakob Krarup kunne godt lide at udfordre det etablerede samfund. Da han skrev sin doktorafhandling sammen med Peter Pruzan krævede reglerne at hver person skrev sin egen afhandling. Derfor fik Jakob og Peter trykt doktorafhandlingen, så der på forsiden stod Jakob Krarup og på bagsiden stod Peter Pruzan. Afhængigt af hvilken side der vendte opad, kunne man så have forskellige forfattere. Det vakte en del debat i de danske medier, om man kunne tillade sig at gøre det.

Som søn af en organist interesserede Jakob sig altid for musik, og han var begavet med absolut gehør. Ved festlige begivenheder kunne han tage nogle tomme vinflasker, fylde dem med vand til de havde den rette egenfrekvens og spille et lille nummer på flaskerne. Vi vil tillige huske ham for at han kunne løfte et glas rødvin til øret for at høre om det var en god årgang.

Jakob Krarup var aktiv til det sidste. Så sent som i efteråret 2022 skrev han en kronik i Politiken om digitalisering i Danmark. Vi vil savne ham for hans altid underholdende taler og for at have samlet menneskene bag Operationsanalysefaget igennem 50 år.

Kontakt

David Pisinger
Professor
Danmarks Tekniske Universitet
dapi@dtu.dk 

DIKU Kommunikation
kom@di.ku.dk 

Emner

Læs også