13. april 2023

Mindeord for professor emeritus Neil Jones

Nekrolog

Neil Deaton Jones, professor emeritus på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, gik bort mandag den 27. marts 2023 kort efter sin 82-års fødselsdag. Han vil blive husket for sit banebrydende bidrag til forskning i programmeringssprog og beregningskompleksitet og for den indflydelse hans visioner og arbejde har haft på en hel generation af forskere, studerende og samarbejdspartnere.

Neil Jones ved talerstolen til DIKU's 40 års jubilæum i 2010
Neil Jones ved talerstolen til DIKU's 40 års jubilæum i 2010.

Nekrolog skrevet af Fritz Henglein

En karrriere på tværs af landegrrænser

Neil Deaton Jones blev født den 22. marts 1941 i Centralia, Illinois, som søn af Neil Jones og Serma Deaton Jones, langt fra universitetslivets center og, som han ville sige det, så langt fra den amerikanske kyst som muligt. Tidligt udviklede han en stærk interesse og et stort talent for intellektuelle bestræbelser og besøgte hyppigt det lokale bibliotek. 

Han betalte selv sin vej gennem college og graduate school ved at programmere computere og modtage stipendier. Han modtog en bachelorgrad i matematik fra Southern Illinois University (1962), derefter en kandidat i matematik og databehandling (1965) og en ph.d. i matematik (1967) fra University of Western Ontario.

Som 26-årig blev han ansat som adjunkt ved Penn State University (1967), hvor han hurtigt blev forfremmet til lektor (1969). Han flyttede til University of Kansas (1973), hvor han kort tid efter, som 34-årig, blev forfremmet til professor (1975) - en stilling han holdt indtil 1981. Fra 1976-1977 var han gæsteprofessor på Aarhus Universitet, mens han var på orlov fra University of Kansas.

Han vendte tilbage til Danmark i 1979. Først som gæstelektor på Aarhus Universitet (1979-81), derefter permanent som lektor (1982-87) og endelig som professor på DIKU – en stilling han holdt indtil hans overgang til professor emeritus-status (1987-2007).

Neil blev ved med at forfølge forskningen, den anden kærlighed i sit liv, indtil januar 2023, hvor han blev syg med COVID19 og døde kun to måneder efter, han var blevet indlagt.

Pioner inden for programmeringssprog

Neil Jones har haft en enorm betydning for datalogi, og med en unik kombination af deep theory og programmering har han bidraget med grundlæggende begreber og løsninger inden for feltet. Han arbejdede utrætteligt for at forbedre programmeringspraksissen med dybe teoretiske indsigter og på samme måde forbedre teori om beregnings- og programmeringssprog styret af programmeringspraksis.

Han er blevet anerkendt for sit arbejde med udvikling af programmeringssprog og kompleksitetsteori og ved forskellige lejligheder blevet hyldet for sin videnskabelige indflydelse. I 1998 blev han udnævnt til Fellow of the Association of Computing Machinery (ACM) og slået til ridder af Dannebrogordenen af Danmarks dronning. I 2008 modtog han Alexander-von-Humboldt-prisen og stipendium, og I 2014 blev han tildelt ACM SIGPLAN Programming Language Achievement Award, som er den mest prestigefyldte anerkendelse inden for forskning i programmeringssprog. Han blev her anerkendt som en pioner inden for programmeringssproglige metoder. 

Neil var også en inspirerende mentor og forfatter af flere indflydelsesrige lærebøger og han var en eftertragtet foredragsholder og gæsteprofessor med længerevarende ophold på INRIA, University of Paris, Ecole Normale Superieure, National University of Singapore, University of Oxford, Stanford Research Institute, Chalmers University og University of Freiburg. Derudover var han også vært for mere end tyve forskere fra hele verden, der gæstede DIKU.

Menneskelig påvirkning

På DIKU grundlagde Neil forskningsgruppen TOPPS (Teori og Praksis for Programmeringssprog) og inviterede studerende til at være med i en dristig bestræbelse: at lave partiel evaluering ikke kun selv-anvendelig, men også praktisk effektiv, en ambition der blev anset for at være urealistisk på det tidspunkt. Det lykkedes og gav anledning til en eksplosiv interesse for partiel evaluering – især efter at han samlede pionererne inden for partiel evaluering fra hele verden til Partial Evaluation and Mixed Computation (PEMC) workshoppen i Danmark i 1987. Denne workshop affødte den videnskabelige konference PEPM, der afholdes årligt i regi af Association of Computing Machinere (ACM).

Neils visioner, beskedne optræden og generøsitet tiltrak mange studerende, og flere af dem er senere selv blevet ledere i den akademiske verden og erhvervslivet. TOPPS-gruppen har udklækket en række kendte danske dataloger, som udover at have haft professorater i store dele af verden også har været med til at grundlægge nogle af Danmarks mest succesfulde IT-foretagender. 

Sit livs kærlighed

Da en ivrig ph.d.-studerende i 1990 dukkede uanmeldt op på Neils kontor på DIKU, satte han straks en besøgsplan op for ham, og da den studerende kort tid efter betroede sig til Neil om, at han ledte efter en postdoc-stilling i København på grund af en dansk kvinde, han var blevet forelsket i, lyste Neils ansigt op, og han erklærede: "Det er derfor, jeg er her!" Her fortalte han historien om, hvordan han mødte sit livs kærlighed, hustruen Lene, under sit gæsteprofessorat ved Aarhus Universitet og hvordan det satte ham på en personlig mission om at komme til Danmark.

Neil efterlader sig sin hustru, Lene Rold, hans datter Katherine Jones Francis, hans søster Lynn Moore og to børnebørn.

Han er rykket videre, men hans videnskabelige arv som forsker, mentor og menneske vil vare evigt. Hvil i fred, Neil.

Kontakt

Fritz Henglein
Professor
Datalogisk Institut
Københavns Universitet 
henglein@di.ku.dk

Mads Tofte
mads.tofte.privat@gmail.com

DIKU Kommunikation
kom@di.ku.dk 

Emner

Læs også