Vandløbene der løb ud af vandrammedirektivet ...

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Reduktionen fra 28.700 km målsatte vandløb til 18.900 km vandløb med miljømål betyder, at ca. 9.800 km vandløb, der for var omfattet af vandkvalitetsplanlægning, nu ikke længere er omfattet af vandområdeplanlægningen. Spørgsmålet er, om dette er i overensstemmelse med vandrammedirektivet? Den omfattende reduktion rejser også problemet med, at vandløb udpeget til opfyldelse af de tidligere fiskevandsdirektiv nu ikke længere er omfattet af direktivets beskyttelse. Spørgsmålene er væsentlige, da vandrammedirektivet indeholder en bestemmelse, der skal sikre, at det beskyttelsesniveau, der etableres af medlemsstaterne, er mindst lige så højt som det, der var gældende efter den tidligere fællesskabslovgivning.
Original languageDanish
Article number27
JournalTidsskrift for Miljø
Volume2015
Issue number3
Pages (from-to)91-97
Number of pages7
ISSN1603-8398
Publication statusPublished - Mar 2015

ID: 136731611